-4DQFUbv_400x400

Vaikka sitä ei uutisoinnista heti uskoisi, eduskunnassa on käyty paljon keskusteluja, jotka eivät millään tavoin liity sote- ja maakuntauudistukseen. Esimerkiksi koulupuolella olemme hyväksyneet parikin eri lakia.  Viime viikolla kopautettiin valmiiksi lukiolaki ja tällä viikolla varhaiskasvatuslaki.

Lukiolaki tuo yksilöllisempää opinto-ohjausta ja mahdollistaa kurkistuksen korkeakouluihin

Lukioihin tulee enemmän opinto-ohjausta ja tukea sekä uusia monitieteisiä ja oppiainerajat ylittäviä opintoja. Saadaan myös lisää kansainvälisyyttä ja mahdollisuus tutustua korkeakoulumaailmaan jo lukiossa. Jatko-opintoihin pääsemisen stressiä vähennetään laissa sallimalla useammat yritykset korottaa ylioppilaskokeiden arvosanoja. Oppimääriä mitoitetaan uuden lain mukaan opintopisteissä kurssien sijaan. Yhdestä kurssista saa muutoksen jälkeen kaksi opintopistettä. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Käytännössä muutokset näkyvät lukion arjessa 2021 elokuusta alkaen.

Varhaiskasvatuslaki herätti huolta erityisesti sosionomien aseman osalta

Hyvää on, että nyt meillä on ensimmäistä kertaa kirjattu lakiin, että lasta on suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Opetuksen laatua parannetaan nostamalla henkilöstön koulutustasoa. Vuoteen 2030 mennessä henkilökunnasta tulee olla 2/3 korkeasti koulutettuja aiemman 1/3:n sijaan. Tämä on herättänyt myös huolta erityisesti sosionomien keskuudessa, ja siitä kansanedustajat saivat paljon palautetta sähköpostiin.  On pelätty, että sosionomien tie päiväkodin johtoon katkeaa ja liikaa painoarvoa laitetaan muodolliselle pätevyydelle, vaikka lasten kanssa toimiminen ja päiväkodin johtaminen edellyttävät käytännön organisointikykyä, esimiestaitoja ja ihmistuntemusta.

Itse toivoisin, että lasten pariin saataisiin työskentelemään esimerkiksi musiikkikasvattajia, taidealan osaajia ja liikunnanohjaajia vähän laajemmin kuin nyt. Lasten parissa tarvitaan ennen kaikkea oikeanlaista, kannustavaa otetta ja lämmintä sydäntä. Lapsi tulee nähdä yksilönä ja hänelle on oltava aikaa. Pätevistä lastentarhanopettajista on jatkuva pula eikä se ainakaan vähene tulevaisuudessa, jos ei osaamisvaatimuksiin ja tietenkin myös palkkaan saada muutoksia. Luultavasti tähän lakiin joudutaan joiltakin osin vielä palaamaan.

Kieliopetus alkaa jo ekaluokalla ja ylioppilastutkinnosta tulee myös englanninkielinen

Istuntosalissa vieressäni istuva opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsi myös siitä, että lausuntokierrokselle on juuri lähtenyt myös laki, joka mahdollistaa kieliopetuksen aloittamisen ekaluokan keväällä. Sekä uudistus, jonka jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon voi tehdä myös englannin kielellä.  Kieliopetuksen varhaistuksen on tarkoitus astua voimaan niin, että se koskee ensi vuoden syksyllä koulunsa aloittavia ekaluokkalaisia. A1-kielen opetus alkaisi viimeistään 1. vuosiluokan kevätlukukautena siten, että se ei olisi miltään muulta oppiaineelta pois, vaan toisi kaksi vuosiviikkotuntia lisää peruskoulun alaluokille. Kunnat saavat lisärahoituksen tähän uuteen tehtävään.

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen tuodaan selkeämmät säädökset

Tänään oli lähetekeskustelussa myös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu laki. Uusien säädösten mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Nykyään vuoroasuminen on toteutettu ns. laajana tapaamisoikeutena. Epäoikeudenmukaiseksi on koettu se, että toinen vanhemmista on vain ’tapaava vanhempi’, vaikka lapsi asuu lähes yhtä paljon molempien vanhempien luona. Vuoroasuminen otettaisiin myös elatuslaissa huomioon, jolloin toinen vanhemmista voisi olla velvollinen maksamaan elatusapua, vanhempien elatuskyvyistä riippuen. Palaan tähän vielä tarkemmin, kun lain käsittely etenee.

Tiedoksi vielä täysin toisesta asiasta, että tein hallitukselle kirjallisen kysymyksen innovaatioiden kaupallistamisen rahoituksesta, joka mielestäni on uudistamisen tarpeessa.

Tässä linkki siihen:https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_265+2018.aspx

Näin kesän ollessa jo pitkällä todettakoon vielä, että tällä viikolla läpi meni myös naakkalaki. Metsästyslaissa naakka tullaan lisäämään metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Ensi viikolla matkustan vielä Berliiniin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin parlamentaariseen yleiskokoukseen. Pääsin kuukausi sitten takaisin Suomen valtuuskuntaan.

Palaan vielä kansainvälisen turvallisuuspolitiikan keskusteluihin.