DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus vaatii korotuksia pieniin eläkkeisiin ja taitetun indeksin muuttamista puoliväli-indeksiksi

2018-04-17 Ei myytävänä 019

Kristillisdemokraattien pirkanmaalainen kansanedustaja ja puolueen 3. varapuheenjohtaja Sari Tanus

Kristillisdemokraattien pirkanmaalainen kansanedustaja ja puolueen 3. varapuheenjohtaja Sari Tanus on huolissaan eläkeläisköyhyysestä Suomessa. Tanuksen mukaan yli 400 000 eläkeläistä elää köyhyysrajan alapuolella. Tanus korostaa, tulevaisuudessa eläkeläisköyhyys pahenee entisestään pitkäaikaistyöttömyyden ja pirstaleisten työsuhteiden takia.

Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Yli puolet saa toimeentulonsa pääasiassa työeläkejärjestelmästä. Lähes 700000 henkilöä saa pienen työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä tai pelkkää takuu- tai kansaneläkettä.

Tanuksen mukaan, vaikeimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa voitaisiin parantaa nostamalla kansaneläkettä tai takuueläkettä, sekä huolehtimalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen sekä lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuiden kohtuullisuudesta sekä riittävästä asumisen tuesta.

Tanus haluaa seuraavan eduskunnan ottavan käsiteltäväksi niin sanotun taitetun indeksin muuttamisen puoliväli-indeksiksi. Viime vuonna, senioriliikkeen vireille panema kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamiseksi palkkatasoindeksiksi, sai lähes satatuhatta allekirjoitusta, mutta eduskunta hylkäsi aloitteen. Kansanedustajista ainoastaan kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus kannatti esitystä.

Eduskunnassa käydyssä keskustelussa Sari Tanus esitti takuu-, kansan- ja pienten työkyvyttömyyseläkkeiden tuntuvan korotuksia, sekä pienten eläkkeiden verotuksen keventämistä ja niin sanotun elinkustannuskorin sisällön tarkistamista.

Tanus muistuttaa, että taitetun indeksin muuttaminen on eläkeläisten kannalta välttämätöntä, koska nykyjärjestelmässä eläkkeet jäävät jatkossa selvästi jälkeen palkkakehityksestä ja eläkeläiset köyhtyvät. Tanus peräänkuuluttaa eläkekysymyksissä puolueilta selviä linjauksia tuleviin eduskuntavaaleihin.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018