sari-multala

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala avaa kokoomuksen tavoitteita koulutuksen tasa-arvon edistämiseksi.  Multala pitää syrjäytymisen ehkäisyä ja suomalaisten koulutustason nostoa lähitulevaisuuden suurimpana koulutuspoliittisena tavoitteena.

”Koulutus on paras keino pitää kaikki mukana yhteiskunnassa. Jokaisella suomalaisella on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja pärjätä, oli tämän tausta mikä tahansa. Erityisesti meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että jokaisella peruskoulun päättävällä on riittävät valmiudet pärjätä opinnoissa ja elämässä”, sanoo Multala.

Suomessa on tällä hetkellä yli 100 000 20-29 -vuotiasta nuorta pelkän peruskoulun varassa. Samaan aikaan Pisa-tutkimukset osoittavat, että peruskoulun päättää joka vuosi jopa 6000 nuorta ilman riittävää lukutaitoa ja kirjallisia valmiuksia.

Multala nostaa kokoomuksen tavoitteista koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi esille etenkin joustot peruskoulun alku- ja loppupäihin sekä panostukset lasten varhaisiin vuosiin. Esiopetuksesta kokoomus haluaa tehdä kaksivuotista.

”Kokoomus haluaa tehdä eskarista kaksivuotisen. Jatkossa kaikki 5-6 -vuotiaat osallistuisivat esiopetukseen. Ongelmana on tällä hetkellä se, että varhaiskasvatukseen eivät osallistu ne, joille siitä olisi kaikkein eniten hyötyä. Varhaisten vuosien merkitys lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta on tutkitusti todistettu, ja panostaminen lasten varhaisiin vuosiin tasaa myös erilaisista perheistä tulevien lasten lähtötasoeroja”, Multala sanoo.

”Panostaminen pedagogiseen, ohjattuun esikouluun kahden vuoden ajan auttaisi erityisesti niitä lapsia, joiden lähtötilanne elämään ja opintielle ei ole paras mahdollinen. Syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulutuksen tasa-arvon edistämisessä varhainen puuttumien on kaikkien tärkeintä”, Multala sanoo.

Varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat koulutusjärjestelmämme vahvan kivijalan ja perustan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdollisiin oppimisvaikeuksiin ja lasten muihin ongelmiin voidaan puuttua, sitä paremmat ovat myös lopputulokset. Multala painottaa, että jokainen lapsi ja nuori on kohdattava koulussa yksilöinä. Peruskoulun tehtävä on viimekädessä varmistaa, että jokainen saa tarvittavat taidot. Tämä varmistetaan yksilöllisellä tuella ja avulla sekä tarpeen tullen joustavoittamalla koulun alkua ja loppua.

”Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy yksilöllisesti. Myös koulun aloituksesta ja lopetuksesta voitaisiin aivan hyvin tehtävä nykyistä joustavampaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiset ovat valmiita ekaluokalle jo 6-vuotiaina, toisille olisi helpompaa aloittaa myöhemmin. Kokoomus esittääkin, että lapset aloittaisivat koulussa joustavasti 6-8 vuoden iässä, sitten kun ovat siihen todistetusti valmiita. Jos tarvetta on, niin myös siirtymään toiselle asteelle voitaisiin rakentaa joustavampi, yksilöllinen tie. Pääsääntönä pitäisi olla kuitenkin se, että kaikki aloittavat ja lopettavat saman ikäisinä”, Multala sanoo.