DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén: Kilpailukieltosopimusten käyttöä on tiukennettava – selvitykset tukevat nopeita toimia

neliö-597x420

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kehuu Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmän 6.9. julkaisemaa selvitystä kilpailukieltosopimusten rajoittamisesta ja penää nopeita toimia. Selvityksen tilasi Akava.

Sirén on pitänyt aktiivisesti esillä tarvetta rajata työmarkkinoita jäykistävien kilpailukieltosopimusten käyttöä. Sirén on jättänyt viime marraskuussa asiasta lakialoitteen (LA 90/2017 vp). Sen jälkeen myös ministeri Lindströmin asettama selvitysmies Ahtelan selvitys esitti muutoksia kilpailukieltosopimuksiin.

Sirénin esittämässä lakimuutoksessa ehdotetaan työnantajalle korvausvelvoitetta kilpailukiellon ajalta. Työnantajalla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus myös luopua kilpailukieltoehdosta, jolloin korvausta ei tarvitse maksaa.

“Professori Liskin työryhmän selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että toimia kilpailukieltosopimuslainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan. Eduskunnassa on asiasta jo valmis lakialoite, jonka pohjalta uudistusta voisi edistää vielä tällä hallituskaudella”, Sirén sanoo.

Nykyiseen epäselvään malliin kaivataan kipeästi useita selvennyksiä.

“Kilpailukieltosopimusten käytön perusteita tulee selkeyttää. Tarvitaan selkeämpiä pelisääntöjä sopimusten käytöstä”, Sirén sanoo.

Sirénin mukaan kilpailukiellot jäykistävät työmarkkinoita, vähentävät työvoiman liikkuvuutta ja johtavat työelämän pelisääntöjen hämärtymiseen.

“Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet ja niitä esiintyy myös sellaisissa työsopimuksissa, joissa painavaa perustetta ei ole. Työvoiman joustava liikkuvuus on Suomen olosuhteissa elinehto. Meillä ei ole varaa ylimääräisiin työmarkkinoita jäykistäviin rakenteisiin”, Sirén sanoo.

Tuore selvitys tukee näkemystä muun muassa siitä, että kilpailukieltojen käytön lisääntyminen aiheuttaa haittoja koko yhteiskunnalle, niin työntekijöille, yrityksille kuin kuluttajillekin. Turhat kilpailukiellot myös vaikeuttavat uusien yritysten tuloa markkinoille. 

“Kilpailukieltosopimuksista on nyt teetetty useita selvityksiä. Selvitykset ja aiempi tieto osoittavat, että uudistuksille on aito tarve. On aika siirtyä selvityksistä eteenpäin ja ryhtyä toimiin mahdollisimman pian”, Sirén sanoo.

Tietoa lakialoitteesta: https://www.ekonomit.fi/skrifter/-/asset_publisher/6BeOJvse6sla/content/osaava-tyovoima-saatava-joustavammin-tyomarkkinoiden-kayttoon-kilpailukieltosopimusten-turhaa-tekemista-rajoitettava?ekoCategoryId=&curAsset=171161&stId=47474

 

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018