891b528e-37f8-4faf-89e0-3ee00985a75f

Euroopan parlamentti äänestää Strasbourgin täysistunnossa keskiviikkona päätöslauselmasta, joka ehdottaa toimenpiteitä Unkarin menettelyä vastaan. Päätöslauselma on reaktio perusoikeuksien- ja vapauksien rajoituksiin, jotka Unkari on pääministeri Viktor Orbánin johdolla asettanut voimaan. Päätöslauselman kohteena on muun muassa Unkarin sananvapauden rajoittava lainsäädäntö, huolet tuomioistuimen riippumattomuudesta ja korruptio-ongelmat. Mikäli päätöslauselma hyväksytään, jäsenmaat voivat neuvostossa päättää, että osa Unkarille kuuluvista oikeuksista, kuten äänioikeus neuvostossa, pidätetään väliaikaisesti. 
 
Unkarin pääministeri Orbánin puolue, Fidesz, kuuluu Euroopan parlamentissa konservatiiviseen EPP-ryhmään, kuten myös Kokoomus. Europarlamentaarikko  Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) mielestä EPP:n jäsenpuolueilla on tällä hetkellä erityinen vastuu siitä, että  Orbánille välitettävä viesti on selkeä:

– EPP:n ja Kokoomuksen on nyt näytettävä missä he seisovat. Toivon, että he edelleen uskaltavat puolustaa yhteisiä arvojamme puoluekaverin suojelemisen sijaan. Loppujen lopuksi on myös pohdittava sitä, onko Kokoomuksen paikka  samassa puolueryhmässä niin selkeästi epädemokraattisen johtajan kuin Orbánin kanssa, toteaa Torvalds.
 
– Euroopan unioni on rakennettu yhteisille arvoille, joita meidän pitää uskaltaa puolustaa. Lehdistönvapaus ja riippumaton oikeusjärjestelmä ovat unionin  perusarvoja. Orbán on aikaisemmin puheissaan sanonut, että hän haluaa nähdä lopun liberaalidemokratialle. Meidän on reagoitavaa tähän vahvasti . Solidaarisuus koskee kuitenkin meitä kaikkia ja ne, jotka rikkovat yhteisiä pelisääntöjä joutuvat myös kantamaan  seuraukset siitä, sanoo Torvalds.