DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreiden Ville Niinistö: Hallituksen epäinhimillinen palautuslinja Afganistaniin on korjattava YK:n suositusten mukaiseksi

Niinisto_lehdistokuva1

Ville Niinistö jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen Maahanmuuttoviraston (Migri) ja YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n Afganistanin maalinjausten eroavaisuuksista. Migri päivitti maalinjaustaan UNHCR:n tekemän uuden linjauksen johdosta. Migri antaa tiedotteessaan kuvan, että sen uusi linjaus olisi UNHCR:n linjauksen mukainen.

Näin ei kuitenkaan ole. Migrin päivitetty linjaus vastaa lähinnä UNHCR:n jo vuonna 2016 tekemään linjaukseen, jonka mukaan turvaverkottomia lapsiperheitä ei tule palauttaa Kabuliin.

Sen sijaan UNHCR:n tuoreessa linjauksessa katsotaan, että Kabulin olosuhteet ovat yleisesti sellaiset, että kaupungissa ei ole mahdollisuuksia ottaa vastaan maan sisäisiä pakolaisia.  Tästä huolimatta Migri jatkaa sisäisen paon soveltamista tapauskohtaisesti työkykyisiin miehiin ja lapsettomiin pariskuntiin.

– On käsittämätöntä, että Migri toimii YK:n pakolaisjärjestön linjausten vastaisesti ja antaa ymmärtää noudattavansa niitä. YK:n pakolaisjärjestön mukaan Kabulin turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne on sellainen, että ketään ei tulisi palauttaa sinne sisäisen paon avulla. Haluan tietää, millä perusteilla Migri katsoo, ettei Kabulin yleiset humanitääriset olosuhteet koske tiettyjä ihmisryhmiä, Niinistö sanoo.

Migrin päivitetyssä linjauksessa ei enää edellytetä lapsiperheiden pakenevan maan sisäisesti Kabuliin. Migrin mukaan sen aikaisempikin Afganistan-linjaus on vastannut hyvin pitkälti UNHCR:n päivitettyä linjausta. Tämä ei pidä paikkansa.

– Migrin ja YK:n pakolaisjärjestön linjausten välillä on vallinnut tähän päivään asti ilmeinen ristiriita. YK:n pakolaisjärjestön aiemman, vuoden 2016 linjauksen mukaan turvaverkottomia lapsiperheitä ei olisi pitänyt palauttaa sisäisen paon perusteella Kabuliin. Migri ei ole tätä linjausta kuitenkaan noudattanut.

Migrin mukaan on ollut mahdollista lähettää turvaverkottomia lapsiperheitäkin Kabuliin. Tämä YK:n pakolaisjärjestön kannan vastainen linjaus on nyt vihdoin korjattu, yli kahden vuoden viiveellä. Valitettavasti Migri ei kuitenkaan vieläkään muuta linjaustaan YK:n pakolaisjärjestön päivitetyn linjauksen mukaiseksi. Ristiriitaisuudet säilyvät ja nyt ne koskevat sisäistä pakoa Kabuliin yleisesti, Niinistö toteaa.

Niinistö kysyykin, miten hallitus perustelee pitkään vallinneen ja edelleen jatkuvan ristiriidan Migrin ja  UNHCR:n linjan välillä ja millaisilla kriteereillä Migrin linjauksiin, jotka ovat selvästi UNHCR:n linjauksia kireämpiä, on päädytty?

Lisäksi Niinistö tahtoo tietää, mihin perustuu se, että Migri on tähän päivään asti toiminut vastoin UNHCR:n suositusta siitä, ettei turvaverkottomia lapsiperheitä olisi pitänyt palauttaa Kabuliin. Mitä tapahtuu niille lapsiperheille, jotka ovat kenties jo palautettu tai saaneet kielteisen päätöksen Migrin aiemman UNHCR:n kanssa ristiriidassa olevan linjan perusteella?

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018