DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE): EU panostaa maatalouden innovaatioihin ja kestävään maatalouteen

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ALDE) on EU:n budjettineuvotteluiden yhteydessä ehdottanut, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP:in kautta tuettaisiin tutkimusta ja innovaatioita maaperän hiilisidontaan liittyen. Budjettivaliokunta on hyväksynyt Torvaldsin ehdotuksen, ja siitä äänestetään parlamentin täysistunnossa lokakuussa. Panostukset keskitettäisiin menetelmiin, jotka edistävät maaperän hiilisidontaa.

– Tarvitsemme EU:n maatalouspolitiikkassa lisää panostuksia innovaatioihin ja aloitteisiin, jotka ovat ilmastomuutoksen kannalta järkeviä. Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että EU:n 2019 vuoden budjetti pitää sisällään varoja maaperän hiilensidonnan tutkimukseen ja innovaatioihin tällä saralla. Tällä tavalla maatalous voisi myös myötävaikuttaa taistelussamme ilmastomuutosta vastaan. Parantamalla maaperän kykyä sitoa hiiltä parannetaan myös maatalouden kannattavuutta ja peltojen ilmastovaikutuksia.

Tavoitteita voitaisiin tukea pilotointien kautta. Näissä analysoidaan maanäytteestä maaperän hiilivaraston suuruus viiden vuoden välein. Tuloksia verrataan viljelyihin ja niiden olosuhteisiin. Lisäys on merkittävä, koska se korostaa kestävän maatalouden tärkeyttä.  Tutkimukset viittaavat siihen, että maaperän hiilensidonnassa on paljon potentiaalia, ja näin myös mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastomuutoksen hillintään.

Tämä on ensimmäinen askel näiden panostusten sisällyttämiseksi EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan vuodesta 2021 eteenpäin.

– Jokaisen jäsenmaan, Suomi mukaan lukien, tulisi priorisoida tutkimusta ja innovaatiota kestävän maatalouden puolesta. Tukemalla tällaisia pilotointeja EU saa mahdollisuuden yhteisesti tehdä töitä kestävän maatalouden eteen. Emme voi enää pakoilla sitä totuutta, että tämänpäiväiset toimemme vaikuttavat tulevien sukupolvien elämään, Torvalds toteaa.

Euroopan parlamentti äänestää EU:n budjetista täysistunnossa lokakuun lopussa 2018. Sen jälkeen ehdotus jatkaa neuvotteluihin neuvoston kanssa, missä budjetti myös lyödään lukkoon.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018