Perussuomalaisten Elomaa: Lähihoitajille aikoviksi pakolliset soveltuvuuskokeet

Työpaikan arjen toimivuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työntekijöiden ammattiosaaminen vastaa toimialan vaatimuksiin mahdollisimman hyvin.

-Osaamisen ja asenteen merkitys korostuu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, jossa työn jälki vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden terveydenhuollon toimivuuteen ja potilasturvallisuuteen, toteaa Elomaa. Potilasturvallisuus ei saa vaarantua missään tilanteessa, jatkaa 70-luvulla Koskelan sairaskodissa hoitotyössä työskennellyt kansanedustaja.

Hyvä tapa huomioida ammatissa toimimisen erityisvaatimukset on järjestää soveltuvuuskokeet, jolloin koulutukseen valikoituu soveltuva opiskelija-aines.  Soveltuvuuskokeita on järjestetty olennaisena osana sosiaali- ja terveysalan opiskelijavalintoja jo vuosikymmeniä, mutta nykyisin niiden merkitys on vähäinen tai niillä ei ole painoarvoa valintaprosessissa. Elomaa suoritti aikanaan itsekin sairaanhoito-opiston soveltuvuuskokeen.

-Pakollisten soveltuvuuskokeiden lakkauttaminen lähihoitajiksi aikovilta vuonna 2016 oli virhe, täräyttää Elomaa. Lisäksi ihmisläheisessä hoitotyössä tarvitaan ehdottomasti sosiaalisia taitoja, hän jatkaa.

Soveltuvuuskokeen avulla on mitattu tasapuolisesti hakijoiden sopivuutta alalle. On yhteiskunnan, oppilaitoksen ja opiskelijan itsensä etu, että henkilö soveltuu ominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvin valitsemalleen koulutusalalle ja valmistumisen jälkeen käytännön työelämään. Tarve sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden soveltuvuusarvioille on noussut esille mediassa taas tänä syksynä. Soveltumattomuus alalle ja puutteellinen ammattiosaaminen sekä heikko motivaatio vaikuttavat työyhteisöihin laajemmin. Kokeneetkin osaavat tekijät ovat alkaneet uupua osin tästä johtuen.

-Olen samoilla linjoilla monien hoitoalan työntekijöiden, ammattiliittojen ja työnantajien kanssa siitä, että soveltuvuustestaus on palautettava, sanoo Elomaa. Valvirakin on ottanut kantaa potilasturvallisuuden puolesta

Elomaa jättänyt kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi. Hän kysyy vastuunkantajien näkemystä siitä, tulisiko pakolliset soveltuvuuskokeet palauttaa lähihoitajaopintoihin pyrkiville.

-Odotan mielenkiinnolla vastausta ja toivon myös hallituksen heränneen tämän ongelmakohdan suhteen, päättää Elomaa.