Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala nostaa asunnottomuuden keskeiseksi ratkaistavaksi ongelmaksi Suomessa. Multalan mukaan asunnottomuus on seurausta niistä tilanteista, joissa turvaverkot pettävät. Suomi on kuitenkin ainoita Euroopan maita, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut.

”Asunnottomuus ei ole ihmisen oma valinta. Kenenkään ei tulisi joutua viettämään öitään ulkona vasten tahtoaan, ja jokaisella tulee olla oikeus kotiin. Oma asunto luo luottamusta tulevaisuuteen, ja on usein ensimmäinen osa kestävässä elämänhallinnassa”, Multala sanoo.

Mielenterveyden ongelmien, päihteiden käytön ja elämänhallinnan haasteista seuraa usein maksuhäiriöitä, asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Multalan mukaan asunnon saaminen onkin usein ratkaiseva ensimmäinen askel niin esimerkiksi päihderiippuvuuden kuin mielenterveysongelman hoidossa.

Multala esittää useita ratkaisuja asunnottomuuden vähentämiseksi. Hallitus on päättänyt, että asunnottomuus pyritään puolittamaan neljän seuraavan vuoden aikana.

Välivuokrausmalli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää asunnottomuutta. Tätä on myös syytä jatkaa”, Multala sanoo.

Välivuokrausmallissa yksityinen asunnonomistaja voi vuokrata asuntonsa yleishyödylliselle organisaatiolle, joka jälleenvuokraa sen asunnottomalle. Välivuokrausmallin hyötynä on se, että asuntoja saadaan nopeasti ohjattua tarvitseville. Asunnot ovat jo olemassa ja hajautuneena vuokra-asuntokantaan.

”Aiomme lisätä erityisryhmien investointiavustuksiin 5 miljoonaa euroa per vuosi. Nämä kohdennetaan välivuokrattavien asuntojen hankintaan asunnottomille sekä ensisuojien korvaamiseen asunnottomille tarkoitetuilla asunnoilla”, Multala sanoo.

”Lisäksi tarvitsemme satsauksia lyhytaikaiseen hätämajoitukseen. Keskeistä on myös olemassa olevien valtion tukemien asuntojen ohjaaminen eniten apua tarvitseville. Esimerkiksi asunto ensin –periaate on onnistunut vähentämään asunnottomuutta kaupungeissa. Elämänhallintaa on vaikea saada kuntoon, jos ei ole pysyvää asuntoa”, Multala sanoo.

Asunnottomuuden torjunta edellyttää laajaa ennaltaehkäisyä ja puuttumista sen juurisyihin. Luottotietohäiriöt ovat keskeinen syy joutua asunnottomaksi.

”Kaikkein vaikeimmin asutettavien ryhmään kuuluvat juurikin ne, joilla on toistuvia maksuhäiriömerkintöjä. Jos tuloja ei ole ja luottotiedot ovat menneet, on tilannetta vaikea korjata”, Multala sanoo

Tällä hallituskaudella oikeusministeri Antti Häkkänen on kiinnittänyt huomiota kasvavaan ylivelkaantumisongelmaan suitsemalla pikavippejä, parantamalla neuvontapalveluita ja suunnittelemalla positiivista luottotietorekisteriä.

Multalan mukaan asunnottomuuden ratkaisuissa pitää osata erottaa kaksi eri ongelmaa: Asumisen kalleus, joka aiheuttaa toimeentulohaasteita, ja asunnottomuus, jonka taustalla on yleensä muitakin syitä kuin vain puhdas rahallisen tuen puute.