Kokoomuksen vaasalaisen kansanedustajan Susanna Kosken mukaan nyt päätetty ratkaisu antaa käytännössä Vaasan keskussairaalalle laajaa päivystystä laajempia kehittämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mikäli asia tältä pohjalta lopulta eduskunnassa ratkaistaan.

”Laajan päivystyksen status valaa sementin tietyille velvoitteille, mutta ei tuo euroakaan lisää rahaa tai muita resursseja. Terveydenhuoltolaki antaa laajan päivystyksen sairaalalle velvoitteita, muttei yhtään enempää rahoitusta”, Koski huomauttaa.

Muista keskussairaaloista taas lakiin on kirjattu, että sairaalat voivat itse muodostaa sellaisen päivystyksen, kuin väestön palvelutarve edellyttää.

”Vaasan keskussairaala voi siis halutessaan olla laajempi, kuin mitä laajan päivystyksen sairaalalta edellytetään. Vaasassa voidaan täten aivan itse päättää, minkälaisen päivystyksen me katsomme väestön tarvitsevan. Voi kysyä, kumpaa Vaasa itse asiassa haluaa?”, kysyy Koski.

Tästä lähtökohdasta Koski pitää myönteisenä, että Vaasan keskussairaalalla, joka itse tietää ja tuntee vahvuutensa parhaiten, on mahdollisuudet jatkossakin kehittää toimintojaan sellaisiksi kuin parhaaksi katsoo sen sijaan, että laissa sitä tietyllä tavalla velvoitettaisiin. 

”Itse sairaalan kehittämisen ja koko Vaasan seudun tulevien vuosikymmenten kehittymisen kannalta tämä olisi järkevämpi ratkaisu sen sijaan, että ”ylhäältä alas” sanellaan reunaehtoja velvoitteiden muodossa. Nyt kaikkien tahojen tulisi keskittyä rakentamaan Vaasan keskussairaalan tulevaisuutta.”, Koski sanoo.