DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Koski: Vaasan keskussairaalalla kaikki mahdollisuudet menestyä

Kokoomuksen vaasalaisen kansanedustajan Susanna Kosken mukaan nyt päätetty ratkaisu antaa käytännössä Vaasan keskussairaalalle laajaa päivystystä laajempia kehittämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mikäli asia tältä pohjalta lopulta eduskunnassa ratkaistaan.

”Laajan päivystyksen status valaa sementin tietyille velvoitteille, mutta ei tuo euroakaan lisää rahaa tai muita resursseja. Terveydenhuoltolaki antaa laajan päivystyksen sairaalalle velvoitteita, muttei yhtään enempää rahoitusta”, Koski huomauttaa.

Muista keskussairaaloista taas lakiin on kirjattu, että sairaalat voivat itse muodostaa sellaisen päivystyksen, kuin väestön palvelutarve edellyttää.

”Vaasan keskussairaala voi siis halutessaan olla laajempi, kuin mitä laajan päivystyksen sairaalalta edellytetään. Vaasassa voidaan täten aivan itse päättää, minkälaisen päivystyksen me katsomme väestön tarvitsevan. Voi kysyä, kumpaa Vaasa itse asiassa haluaa?”, kysyy Koski.

Tästä lähtökohdasta Koski pitää myönteisenä, että Vaasan keskussairaalalla, joka itse tietää ja tuntee vahvuutensa parhaiten, on mahdollisuudet jatkossakin kehittää toimintojaan sellaisiksi kuin parhaaksi katsoo sen sijaan, että laissa sitä tietyllä tavalla velvoitettaisiin. 

”Itse sairaalan kehittämisen ja koko Vaasan seudun tulevien vuosikymmenten kehittymisen kannalta tämä olisi järkevämpi ratkaisu sen sijaan, että ”ylhäältä alas” sanellaan reunaehtoja velvoitteiden muodossa. Nyt kaikkien tahojen tulisi keskittyä rakentamaan Vaasan keskussairaalan tulevaisuutta.”, Koski sanoo.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018