Kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen on huolissaan tiettyjen EU-maiden tavasta myydä Schengen-passeja kolmansien maiden kansalaisille rahaa vastaan. Tätä järjestelyä, jossa rikkaat ulkomaiset sijoittajat ovat voineet ostaa kansalaisuuksia tai pitkäaikaisia oleskelulupia tiettyihin EU-maihin, kutsutaan “kultaisiksi passeiksi.”

Satosen mukaan tällaiset järjestelyt aiheuttavat turvallisuusriskejä koko Euroopalle.

“On ilmiselvää, että näillä on vaikutus Euroopan turvallisuuteen. Esimerkiksi Airiston Helmen omistavalla venäläismiehellä on Maltan passi, jonka saa ostettua noin 650 000 eurolla. Tämä käytäntö on ongelmallinen ja epäreilu, ja luo turvallisuusriskien ohella vähintään mahdollisuuksia veronkierrolle ja rahanpesulle”, Satonen sanoo.

EU:ssa kultaisia passeja on saanut ostettua riittävillä sijoituksilla juuri Maltalta ja Kyprokselta. Monet venäläiset liikemiehet ja mm. presidentti Putinin lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat saaneet EU-kansalaisuuden Maltan järjestelmän kautta.

“Meillä on oikeutettuja turvallisuushuolia, sillä jos mahdollisesti vaarallinen henkilö saa kansalaisuuden yhdestä EU-maasta, on hän tällöin EU-kansalainen varustettuna kaikilla EU-kansalaisen oikeuksilla, kuten vapaalla liikkuvuudella”, Satonen sanoo.

Satonen toivoo, että ristiriitaista tilannetta pyrittäisiin muuttamaan. Satosen mukaan hakijoiden taustoja ja varojen alkuperiä olisi voitava selvittää nykyistä tarkemmin, jotta saadaan varmuus siitä, ettei järjestelmää käytetä rikollisen toiminnan edistämiseen kuten veronkiertoon, rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen

“EU:n tulisi uudelleenarvioida tilannetta. Jos passien myymistä taustoiltaan epäselville henkilöille ei saada hillittyä, tulee tarkastella mahdollisuutta koko järjestelmän muuttamiseen siten, että tällainen toiminta ei olisi enää mahdollista,” Satonen sanoo.