Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluaa koulutuksen järjestäjille nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää soveltuvuuskokeita opiskelijavalinnoissa. Hän haluaa palauttaa menettelyn, jossa soveltuvuuskokeen perusteella opiskelija voitaisiin jättää valitsematta, jos hän on selkeästi soveltumaton toimimaan esimeriksi sosiaali- ja terveysalalla tai turvallisuusalalla.

– Oppilaitoksilla tulee olla mahdollisuus jättää valitsematta koulutukseen henkilö, joka on selkeästi soveltumaton toimimaan alalla, jossa ollaan vastuussa toisten ihmisten terveydestä tai turvallisuudesta. Meidän on voitava luottaa siihen, että esimerkiksi valmistuvilla lähihoitajilla on edellytykset työskennellä alalla ja huolehtia potilasturvallisuudesta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Soveltuvuuskokeiden täysimääräinen hyödyntäminen opiskelijavalinnassa estettiin edellisellä hallituskaudella. Sen seurauksena oppilaitosten ei ole ollut mahdollista jättää opiskelijaa soveltuvuuskokeen perusteella valitsematta, vaikka henkilö olisi ilmiselvästi soveltumaton alalle. Kokeita voidaan edelleen järjestää opiskelijoiden keskinäiseksi vertailemiseksi, mutta niiden perusteella ei voi evätä opiskelupaikkaa. Muutos on kaventanut koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ennalta. Muutoksen vaikutuksesta ovat ilmaisseet huolensa erityisesti henkilöstöjärjestöt. Myös oppilaitoskentältä on tullut viestejä kokeiden tarpeellisuudesta.

Opetusministerin mukaan muutos tulee tehdä vastuullisesti siten, että oppilaitoksella on velvollisuus ohjata soveltuvuuskokeissa ”reputtanut” toiselle alalle tai tarpeen mukaan esimerkiksi valmentavaan koulutukseen tai päihde- tai mielenterveyspalvelujen piiriin.

Opiskelijoita tulisi myös tukea nykyistä vahvemmin sopivan alan löytämisessä esimerkiksi vahvistamalla peruskoulun opinto-ohjausta.

– On väärin myös opiskelijaa kohtaan kouluttaa hänet alalle, jolle hänellä ei ole edellytyksiä työllistyä, Grahn-Laasonen sanoo.