Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen, jossa esitetään yhteensä kolmen miljoonan euron lisäystä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) suojelualueiden hankintaan.

”METSO-ohjelma on tärkeä porkkana kotimaan metsien suojelussa. Vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla on onnistuttu luomaan hyvä keskusteluyhteys ympäristö- ja metsäalan toimijoiden välille, ja ottamaan tärkeitä askeleita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi”, Sirén sanoo.

Ympäristöministeriö on aikaisemmin arvioinut, että metsiä tulisi ohjelman loppukauden ajan suojella noin 3 900 hehtaaria vuosittain, jotta METSO- ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

”Ohjelman rahoitus on nyt palautettu tasolle, jolla päästään METSO-ohjelman vuoden 2025 suojelutavoitteeseen. Jo budjettiriihessä ehdotetulla rahoituksella ennakoidaan saatavan suojelun piiriin 4500 ha vuosittain vuosina 2018 ja 2019”, Sirén sanoo.

”On tärkeää, että riittävät panostukset METSO-ohjelmaan tehdään juuri nyt, kun toimikautta on vielä jäljellä ja tavoitteen saavuttamisessa voidaan petrata. Korotuspaineita on jatkossakin ja METSO-ohjelman rahoituksesta on huolehdittava myös tulevina vuosina. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella tämän hetken tärkeimpiä tehtäviämme”, Sirén muistuttaa.