Hallituksen vuoden 2016 terveydenhuoltolain muutokset ja keskittämiseen tähtäävä asetus ovat johtamassa monien aluesairaaloiden toiminnan vaikeutumiseen ja suoranaiseen alasajoon. Ongelmana on erityisesti terveydenhuoltolain pykälä 45§, joka edellyttää leikkaustoiminnan keskittämistä yhteispäivystystä toteuttaviin sairaaloihin. Tämä lopettaa leikkaukset monista aluesairaaloista ja uhkaa myös sairaaloiden muuta toimintaa. Hallitus on tavoitellut aluesairaaloiden toiminnan alasajolla 160 miljoonan euron säästöjä.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Katja Hänninen ovat jättäneet ministeri Saarikon vastattavaksi kirjallisen kysymyksen leikkaustoiminnan keskittämisestä keskussairaaloihin ja aluesairaaloiden alasajosta.

-On käsittämätöntä, että Keskustan pitäessä sosiaali- ja terveysministerin salkkua toteutetaan Suomen historian suurin sairaalaverkon alasajo. Hallituksen tavoitteena on saavuttaa säästöjä, mutta on kyseenalaista saavutetaanko toimivia sairaaloita alas ajamalla ja yliopistollisia sairaaloita ruuhkauttamalla lainkaan säästöjä, oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen toteaa.

Hallituksen keskittämisvimma uhkaa esimerkiksi Raahen sairaalan toimintaa, jossa on tähän asti toteutettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovittuja kirurgisia hoitoja. Raahe on kehittänyt toimintansa tuottavuutta ja laatua niin, että hinnat ovat kilpailukykyisiä ja laatu hyvä. Leikkaustoiminnan loppuminen vaarantaa myös Raahen poliklinikkatoiminnan, koska kirurgien pysyvyys ja mielekkäät työjärjestelyt pelkän poliklinikkatoiminnan varassa on vaikea toteuttaa.

-Hallituksen keskittämisvimma uhkaa johtaa Raahen sairaalatoiminnan laajan alasajoon. Tässä häviävät kaikki, raahelaiset menettävät palveluita ja Oulun yliopistollinen sairaala uhkaa ruuhkautua, raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen toteaa.

Kansanedustajat esittävät ratkaisuksi paikallisen päätösvallan lisäämistä.

-Lakia ja asetuksia tulisi muuttaa. Sairaaloiden toiminnan sisällöstä ja niiden välisestä kirurgisesta ja muusta työnjaosta päättäminen tulisi jättää sairaanhoitopiirien ja erva-alueiden ratkaistavaksi yleisten laatuvaatimusten ja taloudellisten reunaehtojen puitteissa, Sarkkinen toteaa.

-Sote-uudistuksen varjossa hallitus on tehnyt merkittäviä päätöksiä, jotka johtavat terveyspalveluiden alasajoon monilla alueilla. Vaikka sote-uudistus kaatuisi, niin nämä keskittämispäätökset jäävät voimaan. Nyt olisi korkea aika tarkastella uudelleen leikkaustoiminnan keskittämisen ja aluesairaaloiden alasajon mielekkyyttä ja perua pakkokeskittäminen, Hänninen sanoo.