Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen esittää verotietojen päivänä työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa.

“Korkea työn verotus on haitallista kaikissa tuloluokissa. Pienillä tuloilla se vähentää kannustimia ottaa työtä vastaan ylipäätään. Keskituloisilla työnteosta rankaiseminen korkealla ja nopeasti kiristyvällä verotuksella vähentää ostovoimaa ja kannustimia kehittää omaa osaamistaan tai tavoitella vastuullisempia työtehtäviä. Lisäksi se vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen, kun kilpaillaan kansainvälisistä osaajista”, Jokinen sanoo.

 Esimerkiksi jo 24 000 euron vuosituloilla marginaaliveroaste on 39%. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta tienatusta sadasta eurosta verotus leikkaa jo 39 prosenttia. Esimerkiksi Akavan jäsenkyselyssä puolet vastaajista koki, etteivät he ole osittain tai ollenkaan kiinnostuneita nykyistä vastuullisemmista työtehtävistä, koska ansiot eivät kiristyvän verotuksen vuoksi kasva tarpeeksi suhteessa työtaakan kasvuun.

“Suomi verottaa poikkeuksellisen tiukasti tärkeintä kilpailutekijäänsä eli osaamista. Kun lisätienestistä menee pahimmillaan yli 50 prosenttia veroihin, korkeasti koulutettu huippuosaaja ottaa mieluummin vapaata töistä maalatakseen kesämökkinsä itse, sen sijaan että palkkaisi esimerkiksi nuoren tai työttömän töihin”, Jokinen sanoo.

Kokonaisveroaste on laskenut tällä vaalikaudella kaksi prosenttiyksikköä.

“Hallitus on huolehtinut tällä vaalikaudella siitä, ettei kenenkään palkansaajan tai eläkeläisen verotus ole kiristynyt. Ansiotuloverotusta on kevennetty yhteensä 1,4 miljardilla eurolla painottaen pieni- ja keskituloisiin”, Jokinen sanoo.

Jokisen mukaan on oikeudenmukaista, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan. Ansiotuloverotuksen progression pitäisi kuitenkin olla nykyistä kohtuullisempi ja kannustavampi.

“Tuloverotuksen keventämiseksi Kokoomus esittää sinivihreää verouudistusta, jossa tarkoituksena on siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristö-, haitta- ja kulutusveroihin. Yksilöityä vero-ohjelmaa ei ole vielä julkaistu, mutta pääperiaate on selvä. Työn verotuksen keventäminen rahoitetaan esimerkiksi kiristämällä uusiutumattoman energian verotusta suhteessa uusiutuvaan, tarkastelemalla kriittisesti yritystukien kokonaisuutta ja valmisteveroja kiristämällä ohjata sekä kuluttajia tekemään ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja että siirtää verotuksen painopistettä pois työstä”, Jokinen sanoo.

Kireä työn verotus vähentää työn tekemistä ja teettämistä. Kireä työn verotus vähentää hyvinvointia, koska hyvinvointi syntyy vain työstä.

“Kokoomus kannattaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhteisestä kakusta on leikattava palanen myös niille, jotka eivät ole pystyneet osallistumaan eri syistä sen leipomiseen. Vasemmistopuolueet unohtavat omassa veropolitiikassaan kuitenkin sen, että yritykset ja ahkerat työntekijät tuottavat kakkua vähemmän, jos verotus on liian kireää. Jonkun pitää puolustaa myös leipojia, koska ilman heitä ei ole jaettavaa ja pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa tärkeine palveluineen. Tänään veropäivänä on syytä kadehtimisen sijaan arvostaa kaikkia veronmaksajia, joiden ansiosta voimme rahoittaa yhteiskuntamme palvelut”, sanoo Jokinen.