Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kommentoi 6.11.2018 klo 13:57 Facebookissa sisäministeriön suunnitelmaa (HS 6.11.2018) laajentaa poliisin pääsyä arkaluonteisiin potilastietoihin ja muita yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä:

“Kansalaiset omistavat itse oman yksityisyytensä. Viranomaisten puuttumiselle yksityisiin tietoihin tulisi aina olla painavat perusteet. Oikeus yksityisyyteen on erityisesti tänä päivänä kansalaisoikeuksien ytimessä.

Olen huolissani viimeaikaisista hankkeista antaa viranomaisille lisää valtuuksia perehtyä suomalaisten yksityisiin tietoihin. Tuoreimpana uutisena on sisäministeriön aikomus antaa poliisille laaja pääsy suomalaisten potilastietoihin. Viranomaisille ei pidä antaa kevyin perustein pääsyä näin yksityisiin tietoihin.

Potilaan ja lääkärin välisen luottamuksen rapauttaminen voi johtaa siihen, että ihmiset eivät uskalla hakea apua. Olemme vaikeassa tilanteessa, jos esimerkiksi perheväkivallan uhrit tai mielenterveysongelmista kärsivät eivät uskalla hakeutua hoitoon, koska pelkäävät tulevansa ilmoitetuksi poliisille. Terveydenhuollon tehtävä on huolehtia ihmisten terveydestä eikä toimia ihmisten valvojana.

Potilastietojen avaaminen poliisille tuntuu myös asettuvan samaan jatkumoon muun viimeaikaisen kehityksen kanssa. Hallitus on avaamassa myös suomalaisten tilitiedot suoraan poliisin, Kelan ja verottajan luettavaksi sähköisessä järjestelmässä. Sekin on merkittävä kurkistusikkuna ihmisten yksityiselämään.

Tällaisessa viranomaisten toimivallan lisäämisessä on käytettävä vakavaa harkintaa ja varmistettava, että kansalaisten oikeusturva toteutuu. En pidä suomalaisten yksityisyydensuojan rapautumiseen johtavaa kehitystä hyvänä.”