Sinisten kansanedustaja Pentti Oinonen on tyytyväinen siihen, että ministeri Annika Saarikko esittää isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi. ”Saarikko on nähtävästi lukenut toimenpidealoitteeni viime vuodelta, jossa pyydän hallitusta toimiin isänpäivän liputuksen virallistamiseksi.”

Oinonen haluaa isien aseman parantamista muutenkin kuin liputtamalla. ”Äitienpäivää on liputettu virallisesti jo vuodesta 1947, mutta isiä ei liputeta vieläkään. Tasa-arvon nimissä isien asema tulee tunnustaa saman arvoiseksi kuin äidin. Kysymys ei ole pelkästä liputuksesta, vaan isien asemaa tulisi parantaa niin huoltajuuskiistoissa kuin isyysloman pituudessakin”.

”Isän rooli ei ole yhdentekevä lasten elämässä. Onnellisen lapsuuden mahdollistaa välittävät aikuiset,  ja monesti sellaisia myös isiksi kutsutaan. Isänpäivän tulee olla vihdoin virallinen liputuspäivä”, Oinonen pohtii.

Oinosen toimenpidealoite 15.11.2017

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/TPA_56+2017.aspx