Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi aloitteen joka koskee vähemmistöjen minimistandardeja EU:ssa. Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (SFP/ALDE) mukaan hyväksytty aloite on askel oikeaan suuntaan, sillä parlamentti kehottaa aloitteessaan EU:ta liittymään kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimukseen ja kielisääntöön ja, että jäsenmaat ratifioivat nämä.

– Tarvitsemme yhteisiä standardeja jotta voimme olla varmoja siitä, että vähemmistöt ympäri Eurooppaa suojellaan riittävällä tavalla, Torvalds sanoo. Tänä päivänä vähemmistöjen olot vaihtelevat suuresti riippuen jäsenvaltiosta. Tämä on erityisen tärkeää kun nähdään, että osa jäsenmaista liikkuvat yhä oikeammalle poliittisella kartalla ja populismi kasvaa, Torvalds jatkaa.

Aloitteessa painotetaan myös vähemmistöjen kielellisiä ja kulttuurisia oikeuksia sekä oikeus koulutukseen. Mutta, yksi tärkeimmistä kohdista on kuitenkin se, että parlamentti suosittelee määritelmää siitä mikä on vähemmistö ja kuka siihen kuuluu.

– Tänä päivänä EU-tasolla ei löydy määritelmää siitä kuka vähemmistöön kuuluu, Torvalds painottaa. Tämä johtaa siihen, että altistuneilla on vaikeaa osoittaa asemansa vähemmistönä kun he sitä todella tarvitsevat. EU kieltää perusoikeussopimuksessaan  vähemmistöön kuuluvien henkilöiden syrjintää. Tämän suojan vahvistamiseksi tarvitaan tarkkaa määritelmää siitä kuka on osa vähemmistöä.

Euroopan parlamentin aloite sisältää myös tervehdyksen Suomelle, joka ei ole ratifioinut ILO:n alkuperäis- ja heimokansojen oikeuksia koskevan sopimuksen. Tällä on seurauksia etenkin Suomen saamelaiselle väestölle.

– Suomen on aika puolustaa omaa saamelaista alkuperäiskansaa ja ratifioida sopimusta, Torvalds sanoo, joka on myös aktiivinen puheenjohtaja parlamentin vähemmistöasioita ajavassa ryhmässä. Saamelaisneuvoston edustajia nostivat kuluvalla viikolla Strasbourg:ssa esille jokapäiväisiä kielellisten oikeuksien loukkauksia jotka saamelaiset joutuvat kohtaamaan. He nostivat myös esille huolensa saamelaisten maaoikeuksista. Tähän on löydettävä ratkaisu, Torvalds lopettaa.