Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo: Osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poisto lisää öljyä yrittäjyyden rattaisiin

Tänään annettu hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistosta parantaa ammatinharjoittamisen ja yrittämisen edellytyksiä. Ministeri Häkkäsen johdolla valmistellun uudistuksen tarkoituksena on yritystoiminnan käynnistämisen helpottaminen sääntelyä keventämällä. Uudistuksella vähennetään myös osakeyhtiön rekisteröintiin liittyvää byrokratiaa.

”Ehdotus helpottaa osakeyhtiömuodon käyttämistä mikroyritysten perustamisessa. Tarkoituksenmukaisimman yhtiömuodon valinta ei saa olla kiinni siitä, onko yrittäjällä alkuvaiheessa maksaa osakeyhtiön vähimmäispääomaa. Nyt moni on valinnut toimimisen yksityisenä elinkeinonharjoittajana pelkästään alkukustannusten vuoksi”, Wallinheimo toteaa.

Uudistuksen myötä osakeyhtiön perustaminen helpottuu, kun perustamisasiakirjoihin ei tarvitse enää liittää selvitystä osakepääoman maksusta. Tämä nopeuttaa osakeyhtiöiden rekisteröintiprosessia ja vähentää Patentti- ja rekisterihallituksen työtä valvoa osakepääoman maksamista. Viranomaisresursseja vapautuu näin tärkeämpiin tehtäviin, kuten yrityksen perustamista suunnittelevien neuvontaan.

”Osakeyhtiö on erinomainen yhtiömuoto yritystoiminnan laajentamiseksi ja rahoituksen keräämiseksi. Muutos alentaa kynnystä valita osakeyhtiö yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisen sijaan. Yhtiömuodon valinnan tulee perustua suunnitellun yritystoiminnan tarpeisiin eikä siihen, kuinka paljon yritystoiminnan käynnistämiseksi vaadittavat erilaiset viranomaismaksut ja muut kustannukset ovat”, Wallinheimo toteaa.

Uudistus pohjautuu hallituksen sisäisen norminpurkutyöryhmän esitykseen. Osakepääomavaatimuksen poisto koskee n. 85 prosenttia uusista perustettavista osakeyhtiöistä. Lisäksi jatkossa osa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimista suunnitelleista saattaa päätyä valitsemaan osakeyhtiömuodossa tapahtuvan yritystoiminnan.

”Hallituksen esitys on tärkeä askel kohti entistä yritysmyönteisempää Suomea. Yritystoiminnan aloittamista ei tule hankaloittaa turhalla sääntelyllä. Nyt esitetty uudistus vähentää ylimääräistä byrokratiaa ja lisää öljyä yrittäjyyden rattaisiin”, Wallinheimo toteaa.