Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen haluaa vahvistaa naisten roolia rauhanvälityksessä ja kriisinhallinnassa. Haatainen puhui naisista turvallisuuden tekijöinä maailman naispäättäjien konferenssissa Islannin Reykjavikissa tiistai-iltana.

“Meidän pitää laajentaa käsitystämme turvallisuudesta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kestävää turvallisuutta ei ole ilman toimivaa demokratiaa ja vakaita demokraattisia instituutioita. Lisäksi tarvitaan miehiä ja naisia tasa-arvoisesti kohtelevaa koulutus-, ympäristö- ja sosiaalipolitiikkaa”, Haatainen totesi.

Siellä, missä rauha on horjunut ja yhteiskuntia rakennetaan uudestaan kriisien ja konfliktien jälkeen, olisi yhtä tärkeää pitää kaikki mukana rauhanrakentamisessa. Haatainen kertoi Suomen kansallisesta toimintaohjelmasta, joka perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 1325 “Naiset, rauha ja turvallisuus”. Päätöslauselman tavoitteena on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä lisätä naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Hän kertoi myös Suomen vahvasta panoksesta ja kiinnostuksesta rauhanvälitykseen mainiten esimerkkinä presidentti Martti Ahtisaaren johtaman Crisis Management Initiativen sekä lukuisat rauhanvälityksen verkostot, joissa Suomi on mukana.

“Juuri viime viikolla Suomen eduskuntaan perustettiin rauhanvälitysverkosto, jonka jäsenet ovat rauhanvälityksen parissa työskenteleviä kansanedustajia. Verkoston puheenjohtajana toimii ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja, entinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen”, Haatainen mainitsi.

Hän kannatti lämpimästi myös Reykjavikin konferenssissa esiin noussutta ajatusta kansainvälisen “Naiset, rauha ja turvallisuus” –verkoston perustamisesta.

Haatainen osallistui Women Leaders Global Forum –tapahtumaan 26.–27. marraskuuta. Foorumissa keskusteltiin muun muassa siitä, miten kansainvälisessä politiikassa voitaisiin lisätä yhteisymmärrystä, luottamusta ja muiden osapuolien kunnioittamista. Konferenssiin osallistui naispresidenttejä, -ministereitä, kansanedustajia sekä liike-elämän edustajia.