Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra ehdottaa sähkö- ja erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvojen laskemista nollaan määräaikaisena kokeiluna. Kokeilu voisi olla voimassa kolme vuotta. Päätöksen asiasta tekisi keväällä valittava uusi eduskunta.

”Tämä aikaansaisi radikaalin muutoksen työsuhdeautojen hankinnoissa ja näin edistäisi ilmastotavoitteiden aikaansaamista. Määräaikaisen kokeilun jälkeen voitaisiin verotusarvoa alentaa pysyvästi olennaisesti nykyistä alemmalle tasolle”, Kopra sanoo.

Työsuhdeautot ovat keskeisessä asemassa autojen ensirekisteröinneissä, sillä ne ovat tyypillisesti uusia autoja.

”Työsuhdeautojen osuus on noin viidesosa kaikista Suomessa myydyistä uusista autoista. Puhutaan siis lukumäärällisesti kymmenistä tuhansista. Työsuhdeautojen nopeampi sähköistäminen verokannustimilla olisi erittäin tehokas tapa uusia autokantaa nopeasti. Siksi sähköisten työsuhdeautojen verohyötyä suhteessa polttomoottoriautoihin on parannettava merkittävästi”, Kopra sanoo.

Kopran mukaan työsuhdeautojen sähköistäminen johtaisi nopeasti myös suurempaan käytettyjen sähköautojen markkinaan.

”Työsuhdeauto vaihdetaan keskimäärin noin kolmen vuoden välein. Tämän seurauksena sähköautoja alkaisi virrata myös käytettyjen autojen markkinoille verrattain nopeasti, tehden niistä kilpailukykyisempiä valintoja myös tavallisille kuluttajille,” Kopra sanoo.

Kopran mukaan liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää nopeita toimia ja verotuksen ohjausvaikutusta.

”Sähköautojen hankintatuki ei ole onnistunut vauhdittamaan sähköautojen hankintaa: autoja rekisteröidään edelleen suhteellisen vähän, ja autot ovat keskihinnaltaan kalliimpia. Työsuhdeautokantaa pystytään selkeämmillä ohjauskeinoilla, kuten juuri verotusarvojen laskemisella, muuttamaan sen sijaan nopeastikin sähköautoiksi”, Kopra sanoo.