DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kansanedustajat luopuvat sopeutumiseläkkeestä

Kahdeksan eduskuntaryhmää on tehnyt lakialoitteen, jolla kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla. Kaikki entiset ja nykyiset kansanedustajat siirtyvät sopeutumisrahajärjestelmän piiriin. Sopeutumisrahajärjestelmä on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Sopeutumiseläkkeet lakkaisivat 1.3.2019 lakien tullessa voimaan.

Jotta muutos ei olisi perustuslain tarkoittamalla tavalla kohtuuton jo sopeutumiseläkkeellä oleville, heillä olisi mahdollisuus varautua muutokseen. He saisivat sopeutumisrahaa kahden tai kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta lukien.

Jatkossa kaikilla kansanedustajakautensa päättävillä on oikeus saada sopeutumisrahaa yhden, kahden tai kolmen vuoden ajan riippuen siitä, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa pitää kuitenkin hakea 6 kuukauden kuluessa edustajatoimen päättymisestä.  Sopeutumisrahan maksamisaika kuluu myös keskeytysten aikana.

Sopeutumisrahan määräytymisessä otetaan aina huomioon pääomatulot ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi.  Jatkossa sopeutumisrahan määräytyminen on lähempänä työttömyysturvaa siten, että sopeutumisrahan voi saada yhden vuoden edustajanaolon perusteella ja sen määrä on minimissään 2100 euroa/kk.

Eläkkeen laskutapaa muutetaan siten, että eläkkeen perusteena oleva palkkio vastaa nykyistä tarkemmin edustajauran keskimääräistä palkkiotasoa. Sopeutumisrahakausi (1-3 vuotta) kerryttää jatkossa eläkettä vastaavalla tavalla kuin työttömyysetuudet. Kohtuuttomissa tilanteissa kansliatoimikunta voisi myöntää terveydellisestä tai muusta erityisestä syystä harkinnanvaraista sopeutumisrahaa enintään 12 kuukauden ajaksi.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018