Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi esityksensä valtion ensi vuoden talousarvioon lisättävistä määrärahoista. Valiokunta esittää lisättäväksi panostuksia muun muassa terveydenhuollon laaturekistereiden toiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen vahvistamiseksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Raassina on erittäin tyytyväinen valiokunnan esitykseen.

”Ensi vuodelle esitetään yhteensä 1,2 miljoonaa euroa terveydenhuollon laaturekisterien toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen. Rekisterien pilotointi käynnistettiin tänä vuonna 1,5 miljoonan euron määrärahalla ja nyt tämä tärkeä työ saa jatkoa. Laaturekisterit tekevät eri sairauksien osalta läpinäkyväksi sen, miten laadukkaasti hoito eri puolilla Suomea järjestyy. Tämä kannustaa parantamaan palveluiden ja hoidon laatua, kun tieto on läpinäkyvää ja vertailtavissa”, Raassina toteaa.

Laaturekisterien käyttöönotto ja kehittäminen on Raassinan mukaan erittäin olennaista tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittämisen kannalta. Monissa muissa maissa laaturekisterit ovat olleet käytössä jo pitkään ja niiden avulla palveluiden laatua ja vaikuttavuutta on pystytty arvioimaan ja parantamaan tehokkaammin.

Laaturekisterien lisäksi valtiovarainvaliokunta esittää yhteensä 2,8 miljoonan euron lisämäärärahaa terveydenhuollon yksiköiden tekemän yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitukseen.

”Kliinisen tutkimuksen määrärahojen lisääminen on aivan välttämätöntä. Hallitus esitti määrärahojen pitämistä tämän vuoden tasolla yhteensä 21 miljoonassa eurossa. Totesimme kuitenkin valiokunnassa, että lisäpanostus on edelleen tarpeen. Tutkimuksen rahoituksen on oltava riittävää ja pitkäjänteistä. Tutkimusrahoituksella edistetään erityisesti näyttöön perustuvan hoidon ja palvelujärjestelmän kehittämistä. Tätä ei mikään muu taho Suomessa rahoita. Siksi on aivan välttämätöntä, että rahoituksen tasoa nostetaan”, Raassina summaa.