Kokoomuksen Kopra: Poliitikkojen yhteistyökyky on suurissa Suomea koskevissa asioissa hyvä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra nostaa itsenäisyyspäivänä esille viime aikoina liian vähälle huomiolle jääneen seikan suomalaisesta politiikan tekemisestä.

”Viime vuosina politiikkaa ovat värittäneet ristiriidat ja nouseva polarisaatio. Poliitikkoja moititaan pikkumaisesta riitelystä ja eripurasta. Tosiasia kuitenkin on, että suurissa asioissa yhteistyökyky on hyvä”, Kopra sanoo.

Kopran mukaan suomalaisen yhteiskunnan resilienssistä ja yhteistyökyvystä kertoo kuitenkin usea seikka, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa.

”Kun katsoo tällä eduskuntakaudella tehtyjä ratkaisuja ja käsittelyssä vielä olevia asoita, voi todeta, että suurissa maamme turvallisuuteen ja puolustuskykyyn liittyvissä asioissa eduskunta ja poliitikot kykenevät nousemaan päivän politikoinnin yläpuolelle ja ajattelemaan koko maan ja sen kansan etua yksissä tuumin”, Kopra sanoo.

“Haluan nostaa esille kysymyksen kansallisesta turvallisuudesta, esimerkiksi tiedustelulaeista. Tiedustelulakikysymyksessä eduskunta löysi suhteellisen nopeasti tarvittavan 5/6 –enemmistön, ja sai ajettua hallitus-oppositio –asetelman yli uuden ja tarpeellisen lainsäädännön turvallisuusuhkien torjumiseksi. Politikointia näkyi loppujen lopuksi aika vähän”, Kopra jatkaa.

Tiedustelulain lisäksi jopa tärkeämpänä teemana Kopra nostaa esille laajat Suomen puolustamiseen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

”Puolustusvoimien suuret hankinnat etenevät yhteisymmärryksessä. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään enemmän kuin koskaan. Puolustusvoimat on muutettu koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi. Nämä kaikki ovat toimia joilla on vastataan haastavan turvallisuustilanteen asettamiin vaatimuksiin. Asiat on pystytty päättämään ja edistämään ilman mölyä ja tempoilua, yhtä köyttä vetäen”, Kopra sanoo.

Suomi on tekemässä itsenäisyyden ajan suurimpia hankintoja uusimalla Hornet-kaluston ja hankkimalla laivastolle uusia aluksia. Maavoimien suorituskykyyn satsataan myös suuresti ja siihen liittyviä päätöksiä on tehty. Kaikki hankkeet eivät vielä ole toteutuneet. Kopran mukaan hankkeet etenevät eduskunnassa lähes yksissä tuumin ja käytännössä ilman soraääniä.

”Tällainen parlamentaarinen yksimielisyys luo vakautta ja ennustettavuutta Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Näinä aikoina tämä yhteisen edun ymmärtäminen on erittäin arvokas asia”, Kopra jatkaa.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään kertaluokkaa enemmän kuin koskaan. Tämä näkyy etenkin aidoissa turvallisuusympäristöön ja uhkakuviin liittyvissä harjoituksissa siten, että Suomi harjoittelee oikeiden tilanteiden varalta kumppaneidensa kanssa.

”Puolustusvoimiin liittyvää lainsäädäntöä on uudistettu merkittävästi. Esimerkiksi kansainvälisen avun vastaanottaminen ja yhteiset harjoitukset on säädetty mahdolliseksi. Puolustusvoimat on käännetty koulutusorganisaatiosta säädös- ja johtotoimin valmiusorganisaatioksi. Tämä on erittäin suuri toimintatavan muutos”, Kopra sanoo.

”Lakien hyväksyminen laajoilla enemmistöillä on osoitus siitä, että polarisaatiosta huolimatta kykenemme Suomessa edelleen vaikeina ja tarpeellisina hetkinä puhaltamaan yhteiseen hiileen ja näkemään kansakunnan edun mukaan. Tämä on tärkeää muistaa näin itsenäisyyspäivänä, jolloin juhlistamme Suomen yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä,” Kopra päättää.