DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Biaudet: Eduskunta esittää määrärahan lisäämistä Naisjärjestöille

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää määrärahan lisäämistä kolmelle naisjärjestölle: Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry sekä Monika-Naiset Liitto ry. Naisjärjestöjen Keskusliitto on järjestöistä suurin 58 jäsenjärjestöllä ja yhteensä noin 400 000 jäsenellä. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet, joka teki määräraha-aloitteen naisjärjestöjen rahoituksen lisäämiseksi, on iloinen puoluerajat ylittävästä tuesta ja yhteistyöstä.  Määrärahaehdotus löytyy myös Rkp:n varjobudjetissa.

 Viime vuosien aikana naisjärjestöjen avustukset ovat laskeneet systemaattisesti ja pitkäjänteinen tasa-arvotyö on ollut haastavaa. Olemme koko hallituskauden työskennelleet päämäärätietoisesti naisjärjestöjen rahoituksen parantamiseksi. Siksi olen todella iloinen, että valtiovarainvaliokunta esittää 450 000 euroa naisjärjestöille”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

 Suomella on kansainvälisesti hyvä maine nykyisen naisten edistyksellisen aseman johdosta. On äärimmäisen tärkeää, että tämän kehityksen nähdään etenevän eikä menevän taaksepäin. Haasteita on kuitenkin paljon, kun kyseessä on poliittinen edustuksellisuus, palkkaerot miesten ja naisten välillä ja lasten hoitovelvollisuuden epätasainen jakautuminen perheiden sisällä. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan korkeat luvut vaativat suurempia ponnistuksia useammilta kentiltä. Vahvat naisjärjestöt tekevät työtä, jotta Suomi etenisi tasa-arvon kentällä. Avustusten lisääminen on tunnustus työmme merkitykselle sekä tasa-arvon saavutusten edistämiselle, sanoo Eva Biaudet.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018