Seitsemän tähden liikkeen puoluesihteeri Seppo Hauta-aho

Seitsemän tähden liikkeen puoluesihteeri Seppo Hauta-aho ihmettelee sitä, että Siniset ovat ryhtyneet tekemään vaaliliittosopimuksia Kansalaispuolueen kanssa, vaikka on epäselvää voiko se edes osallistua vaaleihin.

Oikeuskanslerille on tehty kantelu, jossa pyydetään tutkimaan, onko oikeusministeriön vaalijohtaja tulkinnut vaalilakia oikein, kun hän on julkisessa lausunnossaan katsonut, että yhdistysrekisteriin merkityllä Kansalaispuolueen puheenjohtajalla on oikeus toimia puolueen asiamiehenä ja jättää vaaliviranomaisille hakemuksia ehdokkaiden asettamisesta kevään 2019 valtiollisiin vaaleihin, vaikka on oikeudellisesti kiistanalaista, kenellä on oikeus toimia puolueen nimenkirjoittajana.

Oikeusministeriö ei vaalijohtajan antaman lausunnon mukaan katso asiakseen selvittää, onko puolueella mahdollisuus tehdä laillisia päätöksiä ehdokkaiden asettamiseksi ja onko rekisteriin merkityllä henkilöllä kiistaton oikeus toimia nimenkirjoittajana.

Kantelussa oikeuskansleria on pyydetty selvittämään, onko vaalijohtaja tulkinnut lausunnossaan vaalilakia oikein. Kantelussa oikeuskansleria on lisäksi pyydetty ottamaan kantaa siihen, voiko yhdistyslain vastaisia menettelyjä käyttäen asemansa nimenkirjoittajana säilyttänyt henkilö toimia puolueen vaaliasiamiehenä ja jättää vaaliviranomaisille hakemuksia ehdokkaiden asettamisesta. Kantelun johdosta oikeusministeriöltä on pyydetty vuoden loppuun mennessä selvitystä ja lausuntoa.

Hauta-aho huomauttaa, että Helsingin käräjäoikeus on 5.11. antamallaan ratkaisulla julistanut pätemättömäksi 3.3.2018 klo 16.15 pidetyssä vuosikokouksessa suoritetun puoluehallituksen valinnan. Lisäksi käräjäoikeus on jäsenten tekemän kanteen nojalla 17.7.2018 määrännyt vuosikokouksen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

Seppo Hauta-aho kertoo, että alkuviikosta oikeusministeriölle luovutetaan runsaat 500 kannattajakorttia Tähtiliikkeen merkitsemiseksi puoluerekisteriin. Tällöin korttien kokonaismäärä nousee yli 5000:een.

Sen jälkeen, kun puolue on saatu rekisteröidyksi, se ryhtyy asettamaan kansanedustajaehdokkaita. Tähtiliike ei solmi vaaliliittoja, mutta se ottaa ehdokkaikseen myös sellaisia muiden puolueiden jäseniä, jotka sitoutuvat kannattamaan puolueen sääntöjä ja tavoitteita ja liittymään Tähtiliikkeen eduskuntaryhmään.

Tähtiliikkeen ehdokkaaksi asettuvien on sitouduttava puolustamaan Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, tukemaan hallittua maahanmuuttopolitiikkaa, ponnistelemaan köyhyyden poistamiseksi sekä vahvistamaan maaseudun ja maakuntien elinvoimaa. Muissa asioissa ehdokkailla voi olla erilaisia mielipiteitä.

Tähtiliike ei julkaise yksityiskohtaista vaaliohjelmaa. Vaalien jälkeen eduskuntaryhmä määrittelee tavoitteet hallitusneuvotteluja varten ja ottaa kantaa esille tuleviin asioihin.

Hauta-aho uskoo, että Tähtiliike voi saada vähintään yhden eduskuntapaikan manner-Suomen jokaisesta vaalipiiristä. Tämä perustuu siihen, että puheenjohtajamme Paavo Väyrynen sai vahvan kannatuksen presidentinvaaleissa.