Suomen verolainsäädännössä on porsaanreikä, jonka vuoksi ulkomaiset yhtiöt voivat myydä kaivosoikeudet Suomessa sijaitseviin esiintymiin maksamatta voitoistaan lainkaan veroa. SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava Timo Harakka on valmistellut lakialoitteen, jolla varmistettaisiin, että kaivosoikeuksien myyntivoitot verotetaan aina Suomessa.

”Nykytilanne on kestämätön. Malminetsintä on Suomessa pitkälti ulkomaisten konsernien käsissä. Ne voivat saada oikeudet kansallisvarallisuuteemme nimellisellä korvauksella, mutta välttää maksamasta veroa voitostaan, kun kaivosoikeudet myydään”, Harakka sanoo.

Lakialoitteessa määritetään kaivoslupien – ja muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen oikeuttavien lupien – myynnistä saatu voitto Suomesta saaduksi tuloksi, jota verotetaan myös ulkomaalaisilta yhtiöiltä.

SDP ehdottaa myös kaivosrojaltiveroa

Harakan lakialoite perustuu SDP:n vero-ohjelmaan. Se sisältää myös ehdotuksen kaivosrojaltiverosta, jota perittäisiin louhittujen malmien arvosta.

”Lähes kaikissa muissa kaivosmaissa on erillinen kaivosvero. Norjassa peritään kansalliseen rahastoon öljy-yhtiöiden voitosta lähes 80 prosentin yhteisöveroa. Meidän kansanedustajien tehtävä olisi varmistaa, että kansallisomaisuutta käytetään vastuullisesti veronmaksajien hyväksi. SDP:n ehdottamalla kahden prosentin kaivosverolla kerättäisiin eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan vähintään 15 miljoonaa euroa vuodessa”, Harakka toteaa.

Ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat myös vältelleet Suomen veroja aggressiivisella verosuunnittelulla. Kansalaisjärjestö Finnwatchin vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan ne olivat välttäneet Suomessa veroja 49 miljoonaa euroa vuosina 2011–2014 muun muassa korkojärjestelyillä. Niiden estämistä koskevaa korkovähennysrajoitusta käsiteltiin eduskunnassa marraskuussa.  

”Hallitus jätti ankaran lobbauksen takia lakiin lukuisia aukkoja, joita hyödyntämällä yksin sähkönsiirtoyhtiö Caruna on välttänyt yli 10 miljoonan euron verot vuosittain. SDP ehdotti aukkojen poistamista. Sillä varmistettaisiin, etteivät myös ulkomaiset kaivosyhtiöt maksavat voitoistaan verot tänne siinä missä tavalliset kotimaiset yritykset.”

Harakka toivoo keräävänsä ensi viikolla jätettävään aloitteeseen yli 100 kansanedustajan nimet.

”Eduskunnassa näyttää olevan yhteinen tahto varmistua siitä, että kansallisvarallisuuttamme ei ryöstetä ja tuotannon loputtua jätetä ympäristöongelmia yhteiskunnan siivottaviksi. Yhteinen tavoite toivottavasti ylittää hallitus-oppositio-rajat.”