Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala pitää ensisijaisena joustojen lisäämistä työelämään ja palveluihin työn ja vanhemmuuden yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi joustoja päiväkotien aukioloaikoihin tulisi lisätä. Asia päätetään kuntatasolla. Multalan mukaan joustavoittaminen edistäisi työn ja vanhemmuuden yhdistämistä.

“Työelämän tasa-arvoa on vahvistettava, ja vanhemmuuden sekä työelämän yhteensovittamista edelleen helpotettava. Kyse on ennen kaikkea tasa-arvosta mutta sillä on vääjäämättä vaikutusta myös syntyvyyteen, sillä perhemyönteinen työelämä on avain syntyvyyden nousuun”, Multala sanoo.

Ratkaisuna toimivat myös joustot työelämässä. Multalan mielestä paikallisen sopimisen edistäminen palvelisi myös perheellisiä työntekijöitä ja yrityksiä. Perhevapaiden osalta voitaisiin pitää laissa nykyisenkaltaiset minimijoustot ja muutoin siirtää perhevapaiden pitäminen täysin paikallisen sopimisen piiriin. Multala uskoo, että niin työnantajat kuin perheelliset työntekijät hyötyisivät tästä.

“Ratkaisuna suomalaiset haluavat työelämään lisää joustavuutta. Niin myös kokoomus. Joustot voisivat tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijä voi perhetilanteensa mukaan tehdä etä- tai osa-aikatöitä, käyttää sujuvasti perhevapaita ja saada toiveidensa mukaisia työvuoroja. Osa-aikatyön pitää olla aito mahdollisuus silloin, kun sille on tarve. Lisäksi joustoja voisi olla myös päiväkodin aukioloajoissa. Vanhemman ei ikinä pitäisi tarvita selitellä sitä, että hakee lapsensa ajoissa päiväkodista. Lapsen hakeminen on paras syy lähteä töistä ajoissa, eikä vanhemmuuden pidä koskaan olla riski tai haitta työelämässä”, Multala sanoo.

Vanhemmuuden ja työelämän yhteen sovittamisen haaste kohdistuu tällä hetkellä vahvemmin vielä naisiin.

“Olennaista olisi tehdä sellainen perhevapaauudistus, jonka seurauksena hoitovastuu lapsista jakautuisi vanhempien välillä paljon tasaisemmin kuin nyt. Tämä on myös kokoomuksen tahto. Keskustelu perhevapaista ja työelämän tasa-arvosta ei ole vain keskustelua naisasiasta, vaan yhtä paljon keskustelua isistä ja isien työelämästä. Ensisijaista on mahdollistaa nykyistä paremmat joustot perhevapaiden käyttöön. Asia koskettaa myös muitakin kuin pikkulasten vanhempia. Monet isovanhemmat, kummit ja läheiset ovat tärkeässä roolissa. Tarvitaan uudistus, joka tukee kaikenlaisia perheitä ja taipuu ketterästi erilaisten perheiden muuttuviin tilanteisiin”, Multala päättää.