Sinisten toimenpide-esitykset 15.1.2019

Eduskunnassa olevien hallitusten esitysten saatettava voimaan tällä vaalikaudella

–          ulkomaalaislain muuttaminen (HE 273/2018 vp, HaV)

o   estetään hakemusten ketjuttaminen

–          kansalaisuuden menettäminen (HE 272/2018, HaV) ja esityksen täydentäminen

o   kansalaisuuden menettäminen terroristisessa tarkoituksessa tehdyissä rikoksissa

o   lisättävä törkeät seksuaalirikokset (raiskaukset ja lapsiin kohdistuvat rikokset)

–          ensikertaisuus (HE 175/2018, LaV)

o   rangaistusasteikon kiristäminen

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tuomioiden koventaminen

–          seksuaalirikosten tuomioiden alarajan nostaminen kaikissa tapauksissa

–          lapseen kohdistuvan raiskauksen ja seksiin pakottamisen tuomion on oltava aina ehdoton

Turvapaikkakäytäntöjen kiristäminen

–          kansainvälisten sopimusten (mm. YK:n pakolaissopimuksen) uudelleen arviointi

o   törkeisiin rikoksiin tuomittujen palauttaminen riippumatta kohdemaasta

o   turvallisesta maasta saapuvien palauttaminen tulomaahan (Dublin-asetuksen kunnioittaminen)

–          perustuslain säätämisjärjestyksessä muutettava törkeistä seksuaalirikoksista tuomion saaneiden käännytyspäätöksen saaneen palauttaminen myös maihin, joissa ei ole turvallista

o   perustuslain 9 § = palautuskielto

–          turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolelle, myönnetyt turvapaikat ensi sijassa haavoittuvammassa oleville kuten naisille ja lapsille

o   tuetaan Ranskan aloitetta

–          Itävallan, Tanskan ja Norjan malli

o   valmiuslain muuttaminen siihen tilanteeseen, että turvapaikan hakijoiden määrä ylittää kansallisesti asetetun rajan

–          käännytyspäätöksen saaneet pidettävä suljetuissa keskuksissa

–          käännytyspäätöksen saaneiden poistamisen tehostaminen

o   kytkeminen kehitysyhteistyöhön

o   tarvittaessa sopimus kolmannen osapuolen kanssa

o   vapaaehtoisen paluun taloudellisen tuon kasvattaminen

Poliisin ja muiden viranomaisten resurssit sekä toiminta

–          valtion välitön taloudellinen tuki kansalaisten turvallisuuden takaamisen

–          poliittinen linjaus poliisien määrän nostamisesta 7850 virkaan vuoteen 2025 mennessä

–          poliisityön kohdentaminen verkkovalvontaan

–          poliisin työpanoksen kohdentaminen lasten seksuaalirikosten tutkintaan välittömästi

–          poliisin kerrottava avoimemmin ulkomaalaisten rikoksista ja julkaistava rikostilastot

–          poliisin laadittava turvapaikanhakijoiden rikoksentorjuntastrategia