Kuvaaja Hanne Salonen / Eduskunta

Torstain suullisen kyselytunnin pääaiheena oli lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikosepäilyt. Kyselytunnilla toisaalta kiiteltiin eduskuntaryhmien yksimielisyyttä uusien, käsittelyssä olevien lakiesitysten valmistelussa, toisaalta hallitukselta penättiin tarkennuksia muun muassa siitä, miten seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn on valmistauduttu ja onko ennaltaehkäisyyn varattu tarpeeksi resursseja.

Hallitukselta kysyttiin myös seksuaalirikoksen kohdanneen uhrin hoidon tasosta ja vaadittiin sekä hoitosuosituksia, että lisätalousarviota jossa jälkihoito ja poliisin toimintaresurssit turvataan. 

Valtiovarainministeri Orpo vastasi, että hallitus on lisännyt poliisin resursseja vaalikauden aikana ja että vuonna 2019 poliisien määrä kasvaa. Lisätalousarvion suhteen Orpo totesi, että jos toimenpiteiden sisältö vaatii, hallitus on valmis tekemän esityksen lisätalousarviosta.

Suullisen kyselytunnin aikana kysyttiin myös ulkomaalaisten seksuaalirikollisten karkottamisesta ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden talteenotosta. Kyselytunnilla käsiteltiin lisäksi sosiaalisten luottojen ulottamista koko Suomeen ja luoton ehtojen muuttamista, maksuhäiriömerkintöjen poistamista ja brexitiä.

Torstain suullisen kyselytunnin kaikki kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta.

Täysistunnossa oli torstaina lähetekeskustelussa tasa-arvovaltuutetun kertomus vuodelta 2018.  Kertomus laadittiin nyt ensimmäistä kertaa ja tasa-arvovaltuutettu antaa jatkossa eduskunnalle kertomuksen tasa-arvon tilasta kerran neljässä vuodessa. Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.