Sosiaalisen median käyttö lasten ja nuorten keskuudessa yleistyy jatkuvasti. Some-palvelujen kehityksen myötä yhteydenpito kavereihin on kätevää ja se tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia esimerkiksi opetustarkoituksiin. Valitettavasti sosiaalisen median käyttöön liittyy kaiken hyvän lisäksi myös paljon varteenotettavia riskejä. Some-kulttuurin vahvistumisen myötä ruutuajan lisääntyminen ja niskavaivat eivät ole enää ainoat huolenaiheet.

-Kiusaaminen on löytänyt tehokkaasti tiensä sosiaaliseen mediaan ja samoin ovat lasten hyväksikäyttäjät, some-saalistajat, perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa toteaa vakavana.

Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvaisia sosiaalisen median maailmassa. Tästä toimii varoittavana esimerkkinä viime aikoina esille nousseet tapaukset joissa vanhemmat maahanmuuttajataustaiset mieshenkilöt ovat syyllistyneet alaikäisten tyttöjen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Some on näytellyt keskeistä roolia näissä tapauksissa. Nämä Oulun ja Helsingin tapaukset ovat herättäneet koko Suomen, poliittiset puolueet mukaan lukien, miettimään miten vastaavalta vältyttäisiin jatkossa.

-Koko yhteiskunnan on taisteltava tällaista sairasta hyväksikäyttöä vastaan, oli keinona sitten maahanmuuton rajoittaminen tai suomalaisen elämäntavan ja kulttuurin perusteellisempi opastaminen uusille tulokkaille, pohtii Elomaa.

Some-kiusaaminen on laaja yhteiskunnallinen ongelma. Viestittelyn lisäksi saatetaan välittää esimerkiksi nöyryyttäviä videoita, jotka tavoittavat nopeasti suuren ihmisjoukon. Lisäksi mahdollisuus piiloutua nimimerkin taakse madaltaa toisinaan some-kiusaamisen kynnystä. Kiusaaminen on uhrille usein todella vahingollista ja siitä koituu paljon pahaa oloa, oli tapahtumapaikkana sitten koulun piha tai sosiaalinen media. Elomaan mielestä kouluissa tulisi järjestää nykyistä enemmän somekoulutusta, jossa opastettaisiin oppilaita ymmärtämään ja välttämään sosiaalisen median vaaroja.

-Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kattavalla somekoulutuksella saataisiin kehitettyä valmiuksia tunnistaa mahdolliset hyväksikäyttäjät ja myös vähennettyä kiusaamista. Parempi ymmärrys on avain turvalliseen ja toisia kunnioittavaan somekäyttäytymiseen, Elomaa sanoo.

Elomaa on laatinut kirjallisen kysymyksen hallitukselle, jossa hän kysyy onko hallituksen mielestä tarpeen lisätä somekoulutusta kouluissa ja miten pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisemään sosiaalisen median kautta tapahtuvaa kiusaamista ja hyväksikäyttöä.

-Mielestäni on tärkeää, että kaikki mahdollinen tehdään näiden järkyttävien ilmiöiden nujertamiseksi. Pidän kouluissa järjestettävän somekoulutuksen lisäämistä erittäin toteuttamiskelpoisena keinona puuttua näihin ongelmiin, päättää Elomaa.

Kirjallinen kysymys

Sosiaalisen median käyttöön liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy

Eduskunnan puhemiehelle

Kouluissa hyödynnetään sosiaalista mediaa opetuskäyttöön entistä enemmän. Sosiaalisen median käyttö lasten ja nuorten keskuudessa on osa arkipäivää. Valitettavasti sosiaalisen median käyttöön liittyy kaiken hyvän lisäksi myös paljon ongelmia. Liiallisen ruutuajan haittojen lisäksi sosiaalisen median kanavat ovat helppo väylä erilaiselle hyväksikäytölle. Erityisesti lapset ja nuoret ovat haavoittuvaisia sosiaalisen median maailmassa. Tästä toimii varoittavana esimerkkinä viime aikoina esille nousseet tapaukset joissa vanhemmat mieshenkilöt ovat syyllistyneet alaikäisten tyttöjen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yhteyttä on pidetty muun muassa juuri sosiaalisen median välityksellä. Sosiaalinen media on tänä päivänä hyväksikäyttäjien ja uhrien yleinen kohtauspaikka. Lisäksi sen välityksellä voidaan uhreja kiristää. Lapsia ja nuoria tulee suojella hyväksikäytöltä kaikin mahdollisin tavoin.

Some-kiusaaminen on laaja ongelma. Viestittelyn lisäksi saatetaan välittää esimerkiksi nöyryyttäviä videoita, jotka tavoittavat nopeasti suuren ihmisjoukon. Lisäksi mahdollisuus piiloutua nimimerkin taakse madaltaa toisinaan some-kiusaamisen kynnystä. Kiusaaminen on uhrille usein todella vahingollista ja siitä koituu paljon pahaa oloa, oli tapahtumapaikkana sitten koulun piha tai sosiaalinen media. Kiusaamisella saattaa olla kauaskantoisia seurauksia ja toiset eivät toivu siitä täysin koskaan. Kiusaaminen on laaja yhteiskunnallinen ongelma johon pitää puuttua jämäkästi.

Ennaltaehkäisevien toimien merkitys on suuri niin hyväksikäytön kuin kiusaamisen osalta. Kouluissa tulisi pyrkiä aktiivisesti kehittämään lasten ja nuorten ymmärrystä sosiaaliseen mediaan liittyvistä riskeistä. Sosiaalisen median kanaviin liittyvän tietoisuuden lisäämisen tulisi sisältyä opetusohjelmaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksen mielestä aiheellista lisätä sosiaalisen median koulutusta kaikissa Suomen kouluissa ja parantaa nuorten tietoisuutta sen käyttöön liittyvistä riskeistä?

ja

Miten pyritään ennaltaehkäisemään sosiaaliseen mediaan kytkeytyvää hyväksikäyttöä sekä kiusaamista?

Helsingissä 17.1.2019

Ritva Elomaa ps