Kokoomuksen Kopra: Autoilijat kaipaavat ratkaisuja eivätkä rankaisuja SDP:n malliin

Kokoomuksen kansanedustaja sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Jukka Kopra paheksuu SDP:n liikennelinjauksia. Kopra toteaa, että ketään ei pitäisi estää liikkumasta. SDP:n ilmasto-ohjelmassa linjataan, että seuraavalla hallituskaudella tulee laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä. SDP:n ohjelmassa linjataan myös, että on otettava käyttöön riittävät taloudelliset ohjauskeinot sähköautokannan kasvattamiseksi ja panostettava latausinfrastruktuurin kehittämiseen.

”Demarien esittämä luku 750 000 uudesta sähköautosta kymmenessä vuodessa on vielä poskettomampi kuin liikenne- ja viestintäministeriön ilmastotyöryhmän joulukuussa laajasti torpattu esitys. Demarit luulevat, että maamme liikenne sähköistyy kielloilla ja latauspisteillä. Näyttääkin siltä, että demarit eivät ole muistaneet vaihtaa taskulaskimeen pattereita. Vaikutuksia autokauppaan voi vaan arvuutella”, Kopra hämmästelee.

Kokoomus on esittänyt omassa ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassaan, että uusien autojen verotus siirretään kokonaan auton hankinnan verotuksesta autoilun päästöjen verotukseen.

”Tavoitteenamme on, että, että sähköä tai biokaasua käyttävä ajoneuvo on suomalaiselle aina fossiilista polttoainetta käyttävää autoa kilpailukykyisempi vaihtoehto viimeistään 2030-luvulla. Esimerkiksi konkreettinen ja nopea keino olisi käyttövoimaveron poistaminen kaasu- ja sähköautoilta. Auton muuntamista kaasuautoksi tuetaan määräaikaisesti konversiotuella. Myös työsuhdeautojen verotusarvoa tulisi porrastaa jyrkästi päästöjen mukaan”, Kopra toteaa.

Kokoomus on ajanut autoveron poistamista jo pitkään. Istuva hallitus on keventänyt autoveron portaittain jo noin neljänneksellä. Uusien autojen kysynnän piristyminen on kuitenkin kasvattanut valtion verotuloja kokonaisuudessaan. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla on pyritty hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluontoisen ja suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä. Näin on vältetty kuluttajien ja yrittäjien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia. Demarit esittivät varjobudjetissaan autoveron kiristämistä.