Kokoomuksen kansanedustaja ja senioriverkoston puheenjohtaja Markku Eestilä esittää useita toimenpiteitä seniorien aseman parantamiseksi Suomessa. Tavoitteena on edistää seniorimyönteistä ilmapiiriä kaikkialla yhteiskunnassa.

Puhemies Risikko totesi tänään kokoomuksen senioritilaisuudessa eduskunnassa: “Jos olemme onnekkaita, meistä kaikista tulee vanhoja.”

“Meidän on turvattava seniorien oikeudet, palvelut, toimeentulo, sekä myös arvostus nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa tulee voida ikääntyä turvallisesti, Eestilä sanoo.

Eestilän mukaan Suomi ei ole riittävän varautunut siihen, että meillä on tällä hetkellä neljä sukupolvea elossa ja aktiivisena.

“Seniori-ikä ei tarkoita automaattisesti passiivista elämää. Nuorten tavoin useat senioritkin haluavat viettää aktiivista elämää ja kokea olevansa osa yhteiskuntaa” Eestilä sanoo.

Eestilä huomauttaa, että eläkeläiset ovat monimuotoinen ryhmä. Tarvekirjo on erilainen, ja ikähaitari kymmeniä vuosia. 

“Senioripolitiikkamme lähtökohtana on jokaisen mahdollisuus elää täysipainoista elämää aktiivisesti” Se tarkoittaa, että ikärakenteen muuttuminen otetaan yhteiskunnassa huomioon laajasti ja ennakoivasti. Siksi esimerkiksi vanhuspalvelulain sitovuutta on kiristettävä, jotta palvelut oikeasti toimivat ja järjestyvät asianmukaisesti.”, Eestilä sanoo.

Keskeisenä toimenpiteenä Eestilä nostaa esille hoivavapaan. Lakisääteinen mahdollisuus hoivavapaaseen antaisi työssäkäyville mahdollisuuden antaa hoivaa ja tukea omaisilleen tarpeen tullen. Hoivavapaan ajatuksena on, että työssäkäyvä ihminen voi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheisiään.

“On sekä taloudellisesti järkevää että inhimillisempää mahdollistaa paremmin esimerkiksi leikkauksesta toipuvan iäkkään omaisen hoitaminen kotona. Tämä tarkoittaa vähemmän kalliita sairaalapäiviä, enemmän läheisten ihmisten apua tutussa ympäristössä.

Kokoomuksen puoluehallituksen hyväksymä seniorikannanotto löytyy täältä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/