Arvostamani kansanedustajatoveri Jukka Kopra (kok) jatkaa iltapäivälehden SDP:n ilmasto-ohjelmasta yhden väärinymmärretyn lauseen aiheuttamaa turhaa kohua. Kyllä, SDP tukee Suomen Akatemian Smart Energyn Transition-työryhmän tavoitetta sähköautojen määrän tuntuvasta kasvattamisesta, koska olemme tällä vaalikaudella eduskunnassa hyväksyneet kokoomuksenkin kannattamat EU:n ilmastotavoitteet valtioneuvoston selonteon yhteydessä 2017. Liikenteen taakanjakosektorilla tämä tarkoittaa CO2-päästöjen lähes puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Kansanedustaja Kopralta jäi kritiikissään huomaamatta ilmasto-ohjelmamme lähtevän siitä, että päästöjä vähennetään oikeudenmukaisella tavalla, niin etteivät muutokset kaadu erityisesti pienituloisten, eläkeläisten tai haja-asutusalueella elävien ihmisten maksettavaksi.

Monelle oma auto on välttämättömyys, jota ilman arkinen elämä ei sujuisi. Harvaanasutussa maassa on väkisinkin paljon pitkiä työmatkoja eikä kauppakaan ole aina kulman takana. Kaupungissakin moni tarvitsee autoa päivittäin, koska muut tavat liikkua ovat kohtuuttoman hankalia. Auto on monelle myös merkittävä omaisuuserä, jonka arvoon ei saa vaikuttaa nopeilla politiikkapäätöksillä.

Siksi SDP esittää, että suunnitelma fossiilisista polttoaineista luopumiseksi uusien autojen osalta tehdään hyvissä ajoin ensi vaalikaudella, jotta kansalaiset voivat varautua muutokseen. Monet muut Euroopan maat ovat tehneet vastaavia suunnitelmia 2030-2040-luvuille. Mielestäni riittävän pitkän varautumisajan antaminen kansalaisille on suorastaan kuluttajansuojaa. Uusien polttomoottorillisten autojen myynnin rajoittamisessa liikutaan 2030-luvun jälkeisessä ajassa.

Siksi toivoisinkin, että kokoomuskin liittyisi vaalienkin alla mukaan miettimään oikeudenmukaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, eikä haukkuisi toisten työtä.