Suuri valiokunta keskusteli Suomen EU-puheenjohtajakauden näkymistä ja Brexitistä

Suuri valiokunta keskusteli tämän päivän kokouksessaan Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä kysymyksistä sekä Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) EU-eron ajankohtaisesta vaiheesta.

Valiokunnan keskustelua alusti EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kansliasta.

Suomen EU-puheenjohtajakaudella 1.7.–31.12.2019 on käsittelyssä useita laaja-alaisia kokonaisuuksia, kuten EU:n rahoituskehys vuosille 2021–27, UK:n eroprosessi, muuttoliike, ilmastopolitiikka, oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen liittyvät kysymykset ja Euroopan talous- ja rahaliito EMU:n kehittäminen.

Suomelle aiemmilta puheenjohtajilta periytyvien asioiden lisäksi Suomen on puheenjohtajana mahdollista vaikuttaa EU:n viisivuotisen ohjelman kirjauksiin ja tavoitteiden jalkauttamiseen ensimmäisenä puheenjohtajana, Halonen muistutti.

Suuri valiokunta keskusteli puheenjohtajuuteen liittyen mm. Suomen keinoista edistää omia rahoituskehystavoitteitaan puheenjohtajana, euroalueen budjetin käytöstä, EU:n sosiaalisen ulottuvuuden hankkeista, oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n yhtenäisyyden suhteesta sekä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä. Lisäksi keskustelussa arvioitiin Brexit-prosessin mahdollisia kehityskulkuja ja heijastumia Suomen puheenjohtajakauteen.

Valtioneuvoston tilannekatsaukseen Suomen puheenjohtajakauden keskeisistä asiakysymyksistä (E 107/2018) voi tutustua eduskunnan verkkosivuilla.

Eduskuntaryhmät ovat aiemmin keskustelleet EU-puheenjohtajakauden kansallisista painopisteistä työryhmässä, jonka raportti valmistui lokakuussa. Raportin voi lukea eduskunnan verkkosivuilla. Lopullisesti Suomen puheenjohtajakauden painopisteistä päättää kevään vaalien jälkeen muodostettava hallitus.

Eduskunta järjestää Suomen puheenjohtajakauden aikana seitsemän parlamentaarista EU-kokousta, joista suurin on jäsenmaiden parlamenttien EU-valiokunnat yhteen kokoava COSAC joulukuun alussa.

EU-puheenjohtajakautta käsitellään huomenna myös eduskunnan Twitter-tilillä @SuomenEduskunta klo 10–10.30, kun suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen vastaa puheenjohtajakautta koskeviin kysymyksiin suorassa lähetyksessä.

Kysymyksiä voi esittää jo ennakkoon aihetunnisteella #eduskuntaEU tai kysymyslomakkeella: https://www.webropolsurveys.com/S/6924DF1C41E5447D.par

Eduskuntaryhmien työryhmän raportti Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä:https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/aineistot/Documents/Eduskuntaryhmat_Suomen_EUpuheenjohtajakausi.pdf

E 107/2018, Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_107+2018.aspx