DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps): Järjestyksenvalvojia myös lukioihin ja ammattioppilaitoksiin

Raatikaisen lakialoite koskien yksityisiä turvallisuuspalveluja oli täysistunnon lähetekeskustelussa eilen 24.1.2019

Lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista säädettäessä kirjattiin, että järjestyksenvalvojia voidaan asettaa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Raatikaisen mukaan tuolloin lakiin jätettiin ilmeisesti epähuomiossa kirjaamatta toisen asteen koulutuspaikat eli lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Niihin tulisi tarvittaessa voida asettaa myös järjestyksenvalvojia.

Oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuus pitää taata kaikissa tilanteissa ja siihen on oltava riittävät resurssit. Järjestyksenvalvojan läsnäolo mahdollistaa varhaisen puuttumisen mikä lisää turvallisuutta.

”Suomen alimitoitetun poliisin toimintaympäristö on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Esille on tullut uusia, ennalta arvaamattomia uhkia joihin on varauduttava. Taannoiset kouluampumistapaukset ovat niistä ikävin esimerkki. Poliisi ei kuitenkaan voi päivystää oppilaitoksissa.”

Uhkiin varautuminen on hyvin haastavaa. Suomalaiset oppilaitokset ovat avoimia eikä niissä liikkumista ole juuri rajoitettu. Riskien arvioinnissa on huomioitava, että henkilöihin kohdistuvat riskit voivat tulla oppilaitoksen sisältä tai ulkopuolelta ja ne voivat kohdistua joko opiskelijoihin tai oppilaitoksen henkilökuntaan tai kaikkiin yhteisesti.

”Järjestyksenvalvojat voivat ehkäistä ilkivaltaa, varkauksia ja väkivaltaa koulussa ja sen alueella.”

Raatikaisen mukaan järjestyshäiriöitä on esiintynyt erityisesti ammatillisten oppilaitosten toimipaikoissa jopa eri oppilasryhmien välillä.

”Toivottavasti lakialoitteeni saa kannatusta eduskunnassa. Laki tulee päivittää vastaamaan nykyisiä tarpeita turvallisuuden lisäämiseksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten toimipaikoissa.”

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018