− Viime vuosina olemme kokeneet hyvin ikävän kehityssuunnan. Koulu ei enää pysty luomaan tasavertaiset edellytykset kaikille lapsille, kodin sosioekonominen asema vaikuttaa oppimiseen. Jos emme onnistu kääntämään tätä trendiä tulemme näkemään kahtiajakautunut yhteiskunta, jossa luokkaerot kasvavat, varoitti kansanedustaja Mikaela Nylander osallistuessaan paneelikeskusteluun Educa-messuilla

− Varoituskellot soivat, kun 11 prosenttia peruskoulun jättäneillä nuorilla ei ole ammattiin hankkimiseksi tarvittavaa tietotaitoa, Nylander sanoo. Samalla moni on tuskautunut itseopiskelun määrästä lukioissa ja eteenkin ammattikouluissa.

− Ainoa kestävä ratkaisu on, että panostamme koulutuksen perusrahoitukseen. Samalla on tärkeää, että taataan pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista opetuksen kehittämistä, sanoo Nylander. Jatkuvat projektit eivät takaa tällaista toivottavaa kehitystä.

− Tarvitaan kohdennettuja panostuksia kolmiportaiseen tukeen, oppilashuoltoon, opinto-ohjaukseen ja lähiopetukseen, jotta voidaan kääntää suuntaa. Ei ole oikoteitä, Nylander sanoo.