Vasemmistoliitto julkaisi tänään yhdeksän toimenpide-ehdotusta palkkadumppauksen ja ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvien väärinkäytöksien torjumiseksi. Ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoihin liittyvät puutteet ovat nousseet viime päivinä esiin erityisesti telakkateollisuudessa, jossa on törmätty jopa kolmen euron tuntipalkkoihin.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan tarvitaan tehokkaita keinoja, joilla huolehditaan siitä, että työehtoja noudatetaan ja palkkoja maksetaan samoin periaattein kaikille, vahvistetaan ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa ja annetaan ammattiyhdistysliikkeelle eväitä puuttua väärinkäytöksiin.

– Kolmen euron tuntipalkat eivät kuulu Suomeen, eivätkä työnantajat voi ulkoistaa vastuutaan alihankkijoille. Tilaajavastuuta pitää uudistaa ketjuvastuuksi niin, että tilaaja vastaa viime kädessä kaikista alihankkijoidensa veroista ja muista maksuista sekä näiden palveluksessa olevien työntekijöiden palkoista, Andersson linjaa.

Vasemmistoliitto esittää Suomeen lakisääteistä minimipalkkaa, alipalkkauksen kriminalisointia ja veronumeron käytön laajentamista. Rakennustyömailla veronumeron käyttöönotto on vähentänyt tehokkaasti harmaata taloutta ja tuonut aiemmin pimeästi tehtyä työtä verotuksen piiriin.

Anderssonin mukaan sekä työehtojen ennakko- että jälkivalvontaa on tehostettava, minkä lisäksi ammattiyhdistysliike tarvitsee uusia keinoja reilujen työehtojen turvaamiseen.

– Työn muuttuminen ja työvoiman liikkuvuus tekevät järjestäytymisestä ja edunvalvonnasta entistä tärkeämpää. Ammattiliitoille on tulevalla vaalikaudella annettava kanneoikeus, minkä lisäksi palkkatiedot on avattava työpaikoilla julkisiksi, Andersson sanoo.

Osana keinovalikoimaa Vasemmistoliitto haluaa kehittää ihmiskaupan vastaista työtä ja uudistaa saatavuusharkintaa niin, ettei se koske maassa jo asuvia työntekijöitä. Näin ulkomaalaisten työntekijöiden riippuvuussuhdetta yksittäiseen työnantajaan voitaisiin vähentää ja väärinkäytöksien julkituomista helpottaa.