Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto pitää vakavaa vanhusten hoivan laiminlyöntiä ja henkilöstön vajausta yksityisen Esperi Care -yhtiön toimipisteessä hälyttävänä.

– Käynnissä on nyt tärkeä keskustelu hyvästä hoidosta vanhoille ja pysyvän avun tarpeessa oleville lähimmäisillemme. Kun Suomen väestö ikääntyy, monenlaisen avun ja hoivan tarve kasvaa. On varmistettava, että palveluissa henkilöstöä on riittävästi ja jokainen saa asianmukaisen hoidon. Siihen on jokaisen voitava luottaa. Sääntöjen on oltava kirkkaat ja samat kaikille: niin yksityisille kuin julkisille toimijoille, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan voitontavoittelu ja vanhusten hoivapalveluiden järjestäminen sopivat huonosti yhteen. Kenenkään ei pitäisi puhua sellaisen markkinatalouden puolesta, jossa voittoa tuotetaan viemällä vanhusten palvelut minimiin -tai sen alapuolelle.

– Nyt esillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinamalli lisää riskejä vastaavaan toimintaan. Tiedämme, että julkisella sektorilla toimitaan virkavastuulla, ja julkisen sektorin toiminta ja voimavarat ovat suoraan poliittisten päättäjien ohjauksessa. On tärkeää, että kunnat – ja tulevaisuudessa maakunnat – kehittävät valvontaa niin, että ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, Haavisto sanoo.

Asiakkaiden, potilaiden ja henkilökunnan reklamaatioihin on suhtauduttava aina vakavasti ja tarkastuskäyntejä on voitava tehdä myös etukäteen ilmoittamatta.

– On välttämätöntä tukea niitä hoitajia jotka kertovat huoliaan omista yksiköistään. Työpaikoilla ei saa vallita pelon ilmapiiri, jossa työnantaja yrittää painostaa epäkohtia esiin nostavia työntekijöitä. Korjauksia ehdottavia työntekijöitä tulee palkita, ei rangaista.

Kilpailutus on osattava tehdä niin, ettei hinta ole tärkein ja ainoa tekijä. Laatua on mm. henkilökunnan pysyvyys, koulutus ja moniammatillisuus. Samoin hyvä johtaminen. On selvää, että henkilökuntamitoitukseen tulee kirjata vain oikeasti läsnä olevat hoitohenkilöt ja henkilökunnan tulee olla koulutettua.

– Vanhustenhuollossa on nyt todellisia ongelmia, joihin on puututtava. Samalla on nostettava hattua sille hoitohenkilökunnalle, joka tätä raskasta työtä päivittäin Suomessa tekee. Suurin osa myös laitoshoidossa olevista vanhuksistamme on hyvissä ja turvallisissa käsissä, Haavisto sanoo.