Kansanedustaja Ilkka Kantola (sd) on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Esperi Caren toiminnan valvonnasta vastaavista viranomaisista. Kyseisen yhtiön toiminnassa eri puolilla maata jo pitkään havaittujen puutteiden olisi pitänyt herättää viranomaiset tehostamaan valvontaansa ja puuttumaan epäkohtiin paljon ripeämmin. Kantolan mukaan perustuslain 19 ja 22 pykälät asettavat yksiselitteisesti vastuun julkiselle viranomaiselle yksilön perusoikeuksien turvaamisesta palveluissa. Siirrettäessä tuotanto yksityisen yrityksen vastuulle korostuu julkisen vallan vastuu viranomaisvalvonnan muodossa.
 
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hoidon laatua koskevat ongelmat Esperi Caren hoitoyksiköissä eivät ole uusia. Ammattijärjestö TEHY:n puheenjohtaja on todennut, että liiton tekemässä jäsenkyselyssä on käynyt ilmi, että ongelmista mainitun yrityksen toiminnassa on tiedetty jo ainakin vuoden ajan. Esimerkkinä Porvoossa sijaitsevaan Esperin hoivakotiin tehty yllätystarkastus, jossa todettiin lukuisia vakavia ongelmia mm. osa henkilökunnasta työskenteli ilman asianmukaista lupaa.
 
– Mielestäni on tärkeää selvittää oikeusasiamiehenkin toimesta tapahtumat, kun ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa Valvira joutuu keskeyttämään hoivakodin toiminnan. Vakavat puutteet hoivakodin toiminnassa ovat olleet omiaan vakavasti vaarantamaan asukkaiden terveyden ja turvallisuuden sekä ihmisarvoisen kohtelun. Näin ei tulisi käydä perustuslainkaan näkökulmasta, nyt pitää selvittää missä on menty pieleen ettei vastaava toistu, toteaa Kantola.
 
Julkisuuteen viikonloppuna tulleiden tietojen mukaan Kristiinankaupungissa sijaitsevassa yksityisessä Esperi Care -yhtiön hoivakodissa on paljastunut vakavia hoidon laatua koskevia puutteita. Valvira tiedotti perjantaina 25.1. keskeyttäneensä mainitussa kaupungissa toimivan yksityisen Hoivakoti Ulrikan toiminnan siellä havaittujen puutteiden takia. Kristiinankaupunki ja aluehallintovirasto suorittivat hoivakodissa tarkastuskäynnin edeltävällä viikolla, jolloin puutteet havaittiin. Lain mukaisena perusteena toiminnan keskeyttämiselle oli asiakasturvallisuuden vakava vaarantuminen. Toiminta otettiin tässä tilanteessa kunnan vastuulle. Epäkohdissa oli kyse hoitohenkilökunnan alimitoituksesta, puutteista peruslääkehoidossa ja esimiestyössä. Lehtitiedoissa on kerrottu, että syksyllä 2018 yhden asiakkaan kuoleman syynä oli mahdollisesti hoitovirhe kun asiakasta ei ajoissa siirretty sairaalahoitoon.