DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreiden Pekka Haavisto ehdottaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista ja suojaa epäkohtien esiin nostajille

Hoiva-alan yritysten toiminnassa esiin tulleet väärinkäytökset ovat osoittaneet, että yksityisten hoivakotien valvontaa on syytä terästää. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ehdottaa Suomeen perustettavaksi vanhusasiainvaltuutetun virkaa ja peräänkuuluttaa parempia väyliä epäkohdista ilmoittamiseen. 

Haaviston mukaan on huolestuttavaa, jos epäkohtien ilmoittamisesta työnantajalle tai viranomaisille voi seurata vaikeuksia työntekijälle.

– Hoiva-alalla työskentelee ammattiinsa intohimolla ja suurella tarmolla suhtautuvia ihmisiä. Liian monelle heistä työn kaikkein raskain osuus on riittämättömyyden tunne. Kiire ei saa estää hyvän hoidon antamista. Riittävä hoitajamitoitus on turvattava niin julkisissa kuin yksityisissä hoivakodeissa. Työntekijöille on luotava turvalliset ja tarvittaessa nimettömät väylät ilmoittaa esimerkiksi tarkoituksellisesta aliresursoinnista viranomaisille. Tämä auttaisi kohdistamaan valvontaa sinne, missä ongelmia on. Epäkohdista ilmoittamisesta ei saa seurata sanktioita, Haavisto sanoo.

Suomeen olisi Haaviston mukaan syytä perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka, joka turvaisi kansalaisten oikeuksia samaan tapaan kuin jo olemassa olevat tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut.

– Puutteet hoidossa voi huomata asiakas, hänen sukulaisensa tai joku hoitohenkiläkunnasta. Täytyy olla turvallinen, matalan kynnyksen keino nostaa nämä puutteet esille. Joskus omaisen suora puuttuminen hoidon laatuun voi auttaa, mutta kaikilla ei ole omaisia puolustamassa etujaan. Vanhusasiainvaltuutettu voisi tuoda esille epäkohtia vanhusten tärkeissä palveluissa ja myös niiden asemassa, joita kukaan ei tällä hetkellä puolusta, Haavisto sanoo.

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018