Kuvaaja: Kristian Tervo

Kokoomuksen kansanedustaja ja lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen pitää tänään eduskunnan lakivaliokunnan hyväksymää sakon muuntorangaistusta koskevaa mietintöä tärkeänä. Uudistuksella pyritään lisäämään rangaistusjärjestelmän uskottavuutta, lain noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta.

”Sakkojen maksamatta jättäminen ei enää jatkossa vapauta vastuusta. Oikeusjärjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää, että lainvastaisesta toiminnasta seuraa asianmukainen rangaistus”, Tolvanen toteaa.

Jatkossa rangaistus- tai sakkomääräyksellä ei voida käsitellä rikosasiaa, jos sakotettavan aikaisemmat sakkorikokset osoittavat niiden toistuvuuden ja samankaltaisuuden perusteella ilmeistä piittaamattomuutta lain noudattamisessa ja rikoksista määrätyistä seuraamuksista. Piittaamattomuudeksi katsotaan, jos henkilölle on määrätty rikosta edeltäneen vuoden aikana vähintään kuusi sakkorangaistusta.

Sakon muuntamista vankeudeksi on hiljalleen vähennetty 1980-luvulta alkaen, kun tavoitteena on ollut tehostaa sakon perintää. Muuntorangaistus toimii kuitenkin eräänlaisena sakon perinnän tehostamiskeinona, kun sakon maksamatta jättäminen ei vapauta seurauksista.

”Uudistuksen yhteydessä on järkevää huolehtia sakkovangeille muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aikana tarjottavasta päihdekuntoutuksesta sekä erilaisista muista kuntouttavista palveluista. Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän tarkoitus on paitsi rangaista myös yrittää estää uusintarikollisuutta”, Tolvanen toteaa.

Nyt esitetty uudistus on perustellusti rajattu tilanteisiin, joissa taustalla on pidempään kestänyt yleinen välinpitämättömyys lain noudattamisessa. Esityksessä rajataan myös lievimmät sakkorikokset muuntorangaistusmenettelyn ulkopuolelle. Myöskään sakkonsa asianmukaisesti maksavia kansalaisia uudistus ei kosketa millään tavoin.

”Sakon muuntorangaistusmenettelyn yksinkertaistamista on syytä selvittää. Hallituskaudella on tehty useita oikeudenhoitoa tehostavia uudistuksia, joilla on nopeutettu oikeuskäsittelyjä oikeusturvasta tinkimättä. Muuntorangaistusmenettelyn uudistamisella on mahdollista vähentää uudistuksen väistämättä mukanaan tuomia lisäkustannuksia. Laajemminkin tuomioistuimien ja poliisin riittävistä resursseista huolehtiminen on välttämätöntä oikeusvaltion toiminnan turvaamiseksi”, Tolvanen toteaa.