Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Hanna Kososen mukaan valtiovarainministeriön virkamiesjohdon näkemykset ensi vaalikauden talousnäkymistä tuovat realismia alkaneeseen vaalikeskusteluun.

Samalla Kosonen kuitenkin kysyy, yrittääkö “häntä heiluttaa koiraa”?

– On hyvä, että myös virkamiehet osallistuvat keskusteluun. Suomi on kuitenkin kansanvalta, ei virkavalta. Kansanvallassa poliitikot päättävät, virkamiehet valmistelevat ja toteuttavat. Välillä tuntuu siltä, että tämä on nimenomaan valtiovarainministeriössä unohtunut, Kosonen sanoo.

Kososen mielestä valtiovarainministeriön virkamiesjohdon raportti on myös sisällöllisesti puutteellinen pohjustus ensi vaalikauden päätöksenteolle.

– Esimerkiksi eriarvoisuuden torjuminen, perheiden arjen tukeminen ja vanhusten hyvinvoinnin parantaminen puuttuvat VM:n asialistalta.

– Päätöksiä tehtäessä nämä äärimmäisen tärkeät asiat eivät saa jäädä sivurooliin, vaan eri näkökulmat on huomioitava laajasti. Ensi vaalikauden iso asia nimenomaan huolenpito heikompiosaisista ja yhteiskunnallisen tasa-arvon vahvistaminen. Siksi olisi paikallaan saada evästyksiä muidenkin ministeriöiden asiantuntijoilta, Kosonen toteaa.

Kososen mukaan tilanne ei saa olla hallitusohjelmaneuvotteluissa keväällä –ketkä siellä mukana ovatkaan – se, että valtiovarainministeriö on sisäisesti tuottanut leikkausvaihtoehdot, jotka joudutaan ottamaan annettuina.

-Suomen tulevaisuutta on rakennettava muustakin kuin talousnäkökulmasta käsin. Tärkein näkökulma on ihmisten arki.  Sisältöosaajilla on usein paljon luovempia ja parempia ratkaisuja tarjottavana talousongelmienkin ratkaisemiseen. On syytä ottaa kaikki osaaminen käyttöön, Kosonen linjaa.