Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra pitää tärkeänä tänään annettua hallituksen esitystä veteraanietuuksien korottamisesta. Esityksen mukaan rintamasotilaseläkeläin mukaista rintamalisää, ulkomaille maksettavaa rintamalisää ja vammaisetuuslain mukaista veteraanilisää korotetaan 1,2 prosentilla.

”Esitys voi pitää sinänsä pienenä, mutta periaatteellisesti sitäkin tärkeämpänä. Iso kiitos kuulu erityisesti valtiovarainministeri Orpolle, joka huolehti esityksen antamisesta. Muutoksella turvataan veteraanien ostovoiman säilyminen nykytasolla. Kyse on monen veteraanin viimekätisestä perusturvasta, josta meidän lainsäätäjänä on tärkeää huolehtia”, Kopra toteaa.

Rintamasotilaseläkelain mukaisiin etuuksiin ovat oikeutettuja rintamasotilaat ja rintamapalvelukseen osallistuneet henkilöt. Heitä arvioidaan olevan elossa noin 10 000. Veteraanien keski-ikä on tällä hetkellä selvästi yli 90-vuotta.

Esityksen taustalla on kansaneläkeindeksin jäädyttäminen tälle vuodelle. Ilman ehdotettu muutosta olisi seurannut, että indeksiin sidotut veteraanituet olisivat tänä vuonna yhtä suuret kuin vuonna 2016. Tästä johtuen hallitus on esittänyt, että veteraanietuuksiin tehdään 1,2 prosentin korotus huhtikuusta alkaen.

”Tänä vuonna vietetään talvisodan syttymisen 80-vuotispäivää. Muistovuotta kunnioittaen hallituksen esitys veteraanietuuksien korottamisesta on symbolisesti arvokas. Meidän suomalaisten velvollisuus on huolehtia keskuudessamme elävistä veteraaneista parhaan kykymme mukaan”, Kopra toteaa.