DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Vihreät julkaisi päivitetyn perustulomallinsa

Vihreät julkaisi suuntaviivansa sosiaaliturvan uudistamiseksi. Päivitetty perustulomalli panostaa palveluihin ja sen käyttöönotto jaksottuu kahdelle vaalikaudelle.

– Seuraavan hallituksen on käynnistettävä sosiaaliturvan päivittäminen. Sosiaaliturva on uudistettava 2000-luvun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden todellisuuteen. Tarvitaan uudenlaista turvaa, kun työ on murroksessa ja ilmastonmuutoksen torjunta haastaa yhteiskuntamme rakenteita. Haluamme torjua köyhyyttä, vähentää byrokratiaa ja helpottaa työntekoa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Vihreiden tavoitetila on perustulo, jota täydentäisivät nykyisen asumistuen korvaava henkilökohtainen asumislisä sekä aidosti viimesijainen toimeentulotuki, joka toimisi sosiaalitoimen myöntämänä perustulon harkinnanvaraisena lisänä. Suuruudeltaan perustulo olisi 600 euroa kuukaudessa. Tavoitteeseen edetään askeleittain kahden hallituskauden aikana.

– Seuraavan hallituksen tehtävänä on yhdistää nykyiset perusturvaetuudet eli työmarkkinatuki sekä perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat yhdeksi perusturvaksi ja korottaa niiden tasoa 50 eurolla. Lisäksi on toteuttava perhevapaauudistus, tehtävä opintorahaan 33 prosentin tasokorotus ja parannettava yrittäjien perusturvaa, summaa Vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo.

Varsinaiseen perustuloon edetään Vihreiden mallissa kahdella askeleella. Jo ensi vaalikaudella voidaan ottaa käyttöön puolikas perustulo, joka korvaa osan muusta perusturvasta. Se olisi vastikkeeton ja suuruudeltaan noin 300 euroa. Lisäksi Vihreät peräänkuuluttaa laajaa perustulokokeilua, jossa on mukana vähintään 10 000 henkilöä eri elämäntilanteissa.

– Uutena asiana Vihreät kytkee palvelut tiiviisti perustuloon. Näytämme, kuinka perustulojärjestelmässä palveluita tarvitseva ihminen tavoitetaan ja tuodaan palveluiden piiriin. Tarvitaan palvelutapaamisia, omavalmentajan tuki ja yksilöllinen suunnitelma. Lisäksi puretaan raja-aidat esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja sosiaalityön väliltä niin, että ihminen saa juuri sellaisen kokonaisuuden, jota tarvitsee, Ohisalo sanoo.

– Perustulo kannattelee ihmistä joustavasti eri elämäntilanteissa ja tuo vakaan pohjan toimeentulolle. Sen varassa on helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, apurahatyön, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Se kannattelee myös silloin, kun ihminen joutuu pois työelämästä esimerkiksi työuupumuksen takia, Ohisalo sanoo.

Esitys Vihreiden mallistahttps://www.slideshare.net/vihreat/vihre-perustulo-722019

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018