Kokoomuksen Eero Suutari: Viljelijät kaipaavat neuvontaa eivätkä byrokratiaa

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari iloitsee siitä, että selvitysmies Reijo Karhisen esittämä maatalouden kannattavuusselvitys sisältää useita kokoomuslaisia tavoitteita. 7.2. valtioneuvostolle luovutettu maatalouden kannattavuusselvitys linjaa, että maatalouteen on mahdollista saada 500 miljoonaa euroa lisää yrittäjätuloa. Suutari painottaa, että tehokkaammat toimintatavat ovat välttämättömyys kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla. 

”Tilanteemme ei ole suotuista viljelijöille, kuluttajille eikä yhteiskunnalle. Istuva hallitus on joutunut myöntämään kaikissa budjettiriihisään maataloudelle kriisipaketit. Meidän on siirryttävä kriisipakettien laastaroinnista mittaviin uudistuksiin. Kokoomus on kannattanut jo pitkään tukien kohdistamista aktiiviviljelijöille. Meillä ei ole varaa näennäisviljelyyn”, Suutari esittää.

Suomen maatalouden kilpailukykyä alentavat lukuisat eri tekijät. Satotasomme on alhaisempi kuin eteläisemmissä Euroopan maissa. Lisäksi lyhyt kasvukausi edellyttää varastorakentamisen tarvetta. Myös maamme etäisyydet ovat pitkiä. Edustajat toteavat, että selvitys tuo viimeistään nyt suurelle yleisölle tietoon maatalouden monet haasteet ja byrokraattisuuden. Alkutuotantoa valvotaan, luvitetaan ja ohjataan nyt monen eri viranomaisen toimesta.

”Kysymys kuuluukin jo oikeastaan, että paljonko yhden tukieuron maksamisesta valuu hallinnon kustannuksiin. Maataloustukien byrokratiaviidakkoa on toki karsittava, samalla kun itse neuvonta-apua on oltava joustavasti ja ajantasaisesti tarjolla. Ei ihmekään, että viranomaisten palvelualttius ja alkutuotannon ymmärtäminen saavat kritiikkiä.  Siilot kuuluvat pellolle, eivätkä hallintoon. Toivottavasti uusi Ruokavirasto uusine johtajineen ei palaa entiseen byrokraattiseen ja jäykkään aikaan”, Suutari toteaa.

Edustajat peräänkuuluttavat myös, että maatalouden edellytyksiä voitaisiin edesauttaa panostamalla korkeatasoiseen ja kotimaiseen maatalous- ja elintarviketutkimukseen. Selvityshenkilö Karhinen esittää raportissaan esimerkiksi osaamis- ja palvelukeskuksen perustamista. 

”Emme voi kilpailla määrällä vaan laadulla. Maaperämme ovat radikaalit verrattuna muuhun Eurooppaan. Esimerkiksi kasvinjalostuksen myötä myös perinteinen maatalous voi kukoistaa pohjoisilla leveyksillä. Byrokraattista valvontaa on vietävä rangaistuslinjalta kohti neuvonnan suuntaan. Kaikkiaan selvitys sisältää lukuisia tavoiteltavia toimenpiteitä. Raportti olisi pitänyt saada pohdintaan jo heti viime vaalien jälkeen, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan”, Suutari päättää.