Kokoomuksen kansanedustajat ja ympäristövaliokunnan jäsenet Saara-Sofia Sirén, Sari Multala, Mari-Leena Talvitie ja Pauli Kiuru ehdottavat kieltoa lumen kippaamiselle mereen. Esimerkiksi Helsingin Hernesaaressa lumi kaadetaan suoraan mereen ilman puhdistusta. Suomen ympäristökeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan mereen päätyvässä lumessa on paljon muun muassa asfalttia, tiemerkintämassoja, maalin jäämiä sekä rengaspölyjätettä.

”Muovi ja rakennusjätteet eivät kuulu mereen. Puheet Itämeren suojelusta näyttävät unohtavan, kun päättäjille ei kantaudu valituksia sinilevälautoista. Vastuu ei voi päättyä kesälomien loppumiseen. Nyt on kyse kaupunkiemme tahdosta hoitaa asia kestävästi”, kokoomusedustajat toteavat.

Helsingissä mereen päätyy jopa tuhat kuormaa lunta joka vuorokausi. Kaupunki perustelee merityhjennystä edelleen sen nopeuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2012 toteuttamassa selvityksessä todetaan, että Hernesaaren vastaanottopaikalle syntyi esimerkiksi noin kolmen metrin paksuinen hiekkakerros talvella 2009–2010. Lisäksi mereen kaadettiin arviolta yhteensä 755 jätekuormaa, josta noin 530 kuormaa oli hiekoitussepeliä ja 225 kuormaa muuta jätettä.

Kokoomusedustajat painottavat, että kaupunkien omilla ratkaisuilla on mittava merkitys ongelman ratkaisussa. Lumen kippaaminen mereen on kielletty Turussa, jossa asiaa on perusteltu alueen merialueen erityisolosuhteilla. Oulu on puolestaan välttänyt ongelman kaavoittamalla riittävästi lumenkaatopaikkoja. Tampereen kaupunki on taas tehnyt riittävät suojarakenteet Näsijärven lähistöllä oleville lumenkaatopaikoille. Lunta on pyritty myös sulattaman esimerkiksi Espoossa, jossa tosin ongelmaksi on koitunut lumensulatuskoneen vaatima polttoöljyn määrä. Laite nielee jopa 400 litraa polttoöljyä tunnissa.

”Paljas silmäkin erottaa, että raskasmetalleja sisältävä lumi on vietävä maavastaanottopaikoille. Näin ollen kaupunkien olisi syytä lisätä maavastaanottopaikkojen määrää mahdollisimman pian. Lisäksi kaupunkien olisi tarpeen käydä yhdessä tiiviimpää keskustelua kestävien seudullisten ratkaisujen löytämiseksi. Itämertamme ja vesistöjämme on suojeltava vuodenajasta riippumatta”, kokoomusedustajat päättävät.