Keskiviikon täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallintovaliokunnan mietintö siviilitiedustelua koskevasta hallituksen esityksestä (HE 202/2017) on poistettu täysistunnon päiväjärjestyksestä hallintovaliokunnan toiveesta. Puolustusvaliokunnan mietintö sotilastiedustelua koskevasta hallituksen esityksestä (203/2017) on poistettu asiayhteyden takia.

Puhemiesneuvosto on eilen tiistaina keskustellut asiasta ja pyytänyt eduskunnan kanslian virkamiesarviota jatkokäsittelystä.