DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

Kokoomuksen kansanedustaja, sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että hallitus on tällä viikolla käynnistänyt vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun. Sarkomaan mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan selkeitä muutoksia.

”Osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava kaikissa ikäihmisten palveluissa, ei ainoastaan opposition ehdotuksen mukaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa. Hallituksen aloittamassa valmistelutyössä etsitään kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan nykyistä paremmin henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin, ottaen siis huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta mutta usein raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus on esittänyt joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa vanhuspalvelulain kokonaisvaltaista uudistamista ja lain velvoittavuuden lisäämistä, sisällyttämällä lakiin hoivatakuu. Hoivatakuu tarkoittaisi nykyistä sitovampia määräaikoja ikäihmisille sopivana ja turvalliseen hoitopaikkaan pääsyssä”, Sarkomaa sanovat.

Hallituksen käynnistämän työn on määrä valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Työn tavoitteena on tehdä esitykset lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarvioineen.

”Kokoomuksen mielestä hoitohenkilökunnan määrän vanhuspalveluissa tulisi perustua ikäihmisten yksilöllisen hoivan ja avun tarpeelle. Ikäihmisen hoidon tarpeen arvioimiseksi kokoomus on esittänyt valtakunnallisen hoitoisuusmittarin ottamista käyttöön. On hyvä, että kokoomuksen tavoitteen toteuttamiseen tähtäävä valmistelu on nyt käynnissä osana vanhuspalvelulain uudistamistyötä.”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus edellyttää, että vanhuspalveluissa kirjattu velvoite kuntouttavasta ja toimintakykyä edistävästä työotteesta toteutuu käytännön hoivatyössä. Oli olennaista, että nämä kokonaisuudet saadaan sisällytettyä myös hallituksen käynnistämään selvitystyöhön”, Sarkomaa sanoo.

”Kiireellistä on myös se, että ministeri Annika Saarikko selvittää ensi tilassa julkisuudessa esillä olleet sietämättömät vanhusten laiminlyönnit ja toteuttaa tarvittavat toimet väärinkäytösten kitkemiseksi juurineen. Annan vahvan tuen oikeusministeri Antti Häkkäsen ehdotukselle, jonka mukaan vanhuspalvelulain uudistuksen yhteydessä lakiin kirjattaisiin säännös vanhuspalvelurikkomuksesta”, Sarkomaa päättää. 

Kokoomuksen seniorikannanottoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018