Lähes kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen ovat Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto päässeet sopuun siitä, miten, missä ja milloin saa kalastaa. Liberaalin ALDE-ryhmän neuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) toivottaa sovun tervetulleeksi:

– Säännöt kalastuksen teknisten apuvälineiden suhteen ovat olleet jo pitkään turhan monimutkaisia. Yksityiskohtaiset päätökset, kuten kalastusverkkojen silmukoiden koko, on tehty poliittisten neuvotteluiden tuloksena täällä Brysselissä, Torvalds kertaa. Tästä johtuen on minusta hyvä, että saamme uudet säädökset jotka ovat selkeämpi ja helpompia myös kalastajien tulkita työssään.

Uusien säädöksien mukaan yksityiskohtaisemmat säännöt tullaan jatkossa tekemään jäsenvaltioiden tasolla, niin kutsutun ”alueellistamisperiaatteen” mukaisesti, ja tämän muutoksen Torvalds näkee positiivisena.

– Se että kalastusverkkojen silmukoiden koko neuvotellaan kokoushuoneissa, kaukana kalastajien todellisuudesta, ei ole ollut toimiva käytäntö. Nyt näiden päätöksien teko siirtyy lähemmäksi kalastajia, joka on luonnollisesti hyvä asia. EU:n päätöksentekijät ovat siis omalta osaltaan ottaneet huomioon saamansa kritiikin, Torvalds huomauttaa.

– Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, ettei sääntöjen kunnianhimoisuudessa ole turhan suuria alueellisia eroja EU:n maiden joukossa. Tämän takia olen iloinen, että raskaiden neuvottelujen tuloksena saamme koko EU:n kattavan kunnianhimoisen säännöstön, joka muun muassa vaikuttaa sivusaaliiden määrän vähenemiseen. EU asettaa näin ollen yhteiset tavoitteet, mutta maat ovat itse vastuussa siitä, miten he saavuttavat ne. Tämä mahdollistaa positiiviset ympäristövaikutukset ja oikeudenmukaisen kilpailun EU-maiden kalastajien kesken.

Neuvottelut olivat ajoittain hyvinkin intensiiviset ja kaikki osapuolet ovat altistuneet eri tahojen painostukselle. Erityisesti sähköpulssien avulla kalastaminen on ollut kiistanalainen kysymys. Sähköpulssilla kalastaminen on vaihtoehto tavanomaiselle troolarille, joka käytännössä toimii niin että sähköisten impulssien avulla kalastetaan esimerkiksi meren pohjalla eläviä kaloja ja katkarapuja. Sähköpulssien käyttö ei ole ongelmatonta, mutta tieteellisen järjestön ICES:än tuottaman datan mukaan, negatiiviset vaikutukset ovat pienemmät kuin nykypäivänä käytössä olevien metodien.

– Enemmistö parlamentista halusi kieltää tämän tyyppisen kalastuksen, kun taas neuvosto oli jyrkästi kieltoa vastaan, Torvalds kertoo. Minulle on ollut itsestään selvää, että kysymys sähköpulssien käytöstä tulee ratkaista käytännönläheisesti, mutta myös niin että kokonaisuus otetaan huomioon. Sähköpulssilla kalastaminen vastaa ainoastaan 0.1% koko EU:n kalastuslaivastosta. On harmi, että neuvotteluissa on keskitytty vahvasti ainoastaan yhteen kalastustapaan, sen sijaan että olisi keskitytty kehittämään kestävää kalastusta koko EU:n alueella.

Neuvotteluiden tulos koskee kalastusveneitä jotka kalastavat EU:n aluevesillä. Uudet säännöt ovat tärkeä osa vuoden 2014 sovitun yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa. Neuvotteluiden tulos tulee vielä neuvoston ja parlamentin hyväksyttäviksi ennen sen voimaanastumista.